Het Stationskwartier - Levendig hart binnen 'Spoorzone Zwijndrecht'

Het Stationskwartier wordt het levendige hart van Zwijndrecht. Een gebied waar met plezier gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een plek met voldoende voorzieningen én een plek die uitstekend bereikbaar is via de A16, het water en het spoor.

Spoorzone

Het Stationskwartier is opgedeeld in drie deelgebieden: Indische Buurt, Maasterras en Stationsplein / lint Koninginneweg. Het gebied biedt kansen en wordt de komende 10 jaar groots aangepakt en opnieuw ingericht. Wethouder Jos Huizinga: "We zien in de omgeving van het station kansen om de bestaande woningbouw aan te pakken en meer woningen te bouwen. De ambities dragen bij aan een 'Krachtig Zwijndrecht'. Het Stationskwartier heeft alle ingrediënten om uit te groeien tot een bijzonder stuk Zwijndrecht.


Samenwerkingsovereenkomst Woonkracht10

Voor de aanpak van 153 sociale woningen in het Maasterras en de Indische Buurt heeft de gemeente in juni 2019 een intentieovereenkomst gesloten met Woonkracht10. Daarin is afgesproken de ruimtelijk-functionele uitwerking vast te leggen in een Masterplan, die inmiddels is vastgesteld. Bewoners van het gebied zijn in juli 2019 middels twee informatieavonden geïnformeerd over de plannen.

Op donderdag 28 november 2019 tekenden wethouder Jos Huizinga (gemeente Zwijndrecht) en bestuurders Liesbeth Groeneveld en Erwin van Zwijnenburg (Woonkracht10) in het Hart van Meerdervoort de samenwerkingsovereenkomst. Een belangrijke stap voor de realisatie van het Stationskwartier. De ontwikkeling in het Stationskwartier begint in de Indische buurt en het Westelijk Maasterras. Beide buurten zijn vrij geliefd bij de mensen die er nu wonen. De 153 woningen van Woonkracht10 worden in fasen gesloopt. Er komt een wijk voor jong en oud, voor huurders en kopers.

Wethouder Jos Huizinga: "Het ontwikkelen van het Stationskwartier is van grote sociale betekenis. Hiermee maken we Zwijndrecht krachtig. Vertrouwen is de sleutel tot samenwerking! Dat geldt zeker voor onze samenwerking met Woonkracht10."
Bestuurder Erwin Zwijnenburg: “Wij zijn hartstikke blij met dit belangrijke moment, nu kunnen we onze bewoners duidelijkheid geven. En in de toekomst een betaalbare woning in een schone en veilige buurt.”
 

Masterplan Stationskwartier

Het Masterplan Stationskwartier dient als toetsingskader voor de plannen die volgen. Het plan voorziet in de juiste kaders om een flinke kwaliteitssprong te maken in dit gebied. Het Masterplan kunt u aanvragen door een mail te sturen naar spoorzone@zwijndrecht.nl . Wij sturen het Masterplan dan via email naar u toe.


Spoorzone

Het Stationskwartier is onderdeel van de Spoorzone; een gezamenlijk plan voor de omgeving langs het spoor van de gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland. Het gaat om een omvangrijk gebied in Dordrecht en Zwijndrecht dat zich uitstrekt over een lengte van 7,5 kilometer met drie stations die elk op een afstand van twee kilometer van elkaar liggen. De Spoorzone biedt kansen voor het creëren van 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen en 2.500 nieuwe banen in de komende 10 jaar.
 

Ambitiedocument

De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid Holland hebben een gezamenlijk ambitiedocument opgesteld voor de Spoorzone. U kunt het document lezen via onderstaande link: 'Naar een bereikbare stedelijke woon-werk leefomgeving langs het spoor'. Wilt u reageren op het ambitiedocument, dan kan dat via een mail naar spoorzone@zwijndrecht.nl of een brief naar Gemeente Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. U kunt het ambitiedocument ook inzien bij de receptie op het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 in Zwijndrecht. Bekijk ook het filmpje: Spoorzone Zwijndrecht-Dordrecht met 7,5 km aan kansen


Brochure voor marktpartijen

De gemeente Zwijndrecht stond samen met de gemeente Dordrecht in juni 2019 op de Provada (Nederlandse vastgoedbeurs in Amsterdam). Doel daarvan was om de interesse te peilen van marktpartijen voor ontwikkelingen in de Spoorzone van marktpartijen. Speciaal hiervoor is een brochure (1,08 MB) gemaakt over de Spoorzone.


Meer informatie?

Mail voor meer informatie naar spoorzone@zwijndrecht.nl