Spoorzone - Op weg naar een mooiere stationsomgeving

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht werken samen om invulling te geven aan de verstedelijkingsopgave voor de Spoorzone. Het gaat om een omvangrijk gebied in Dordrecht en Zwijndrecht dat zich uitstrekt over een lengte van 7,5 kilometer met drie stations die elk op een afstand van twee kilometer van elkaar liggen.

Spoorzone

De gezamenlijke inzet richt zich op verstedelijking met vijf ambities:

  • Bijdragen aan de woonopgave in de Drechtsteden en Zuid-Holland
  • Groei van banen en versterken economische positie
  • Maximaal verbinden van wijken en het opheffen van ruimtelijke barrières
  • Openbaar vervoer als drager van de verstedelijking en de economie
  • Duurzaam, gezond en kilmaatbestendig

De provincie Zuid-Holland staat voor een omvangrijke verstedelijkingsopgave. De ambitie is dat Dordrecht en Zwijndrecht binnen de Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen bouwen tot 2030 en ook na deze periode het woningaanbod vergroten.

Herontwikkeling

Dit wordt mogelijk gemaakt door herontwikkeling van de stationsomgevingen. Hiermee ontstaat een combinatie met variatie in woningaanbod, goede bereikbaarheid, de nabijheid van historisch centrum en moderne stedelijke voorzieningen.
Op fietsafstand ligt unieke natuur en landschappen zoals het buitengebied van de Zwijndrechtse Waard, de Biesbosch en IJsselmonde. Ook binnen de bebouwde kom van Zwijndrecht en Dordrecht zijn prachtige parken te vinden.

Informeren en samen doen

De gemeente Zwijndrecht gaat de samenleving en andere belanghebbenden intensief betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen variërend van informatie geven tot samen doen.

Ambitiedocument

De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid Holland hebben een gezamenlijk ambitiedocument opgesteld voor de Spoorzone.

U kunt het document lezen via onderstaande link:

'Naar een bereikbare stedelijke woon-werk leefomgeving langs het spoor'.

Wilt u reageren op het ambitiedocument, dan kan dat via een mail naar spoorzone@zwijndrecht.nl of een brief naar Gemeente Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. U kunt het ambitiedocument ook inzien bij de receptie op het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 in Zwijndrecht.

Bekijk ook het filmpje: Spoorzone Zwijndrecht-Dordrecht met 7,5 km aan kansen

Brochure voor marktpartijen

De gemeente Zwijndrecht stond samen met de gemeente Dordrecht in juni 2019 op de Provada (Nederlandse vastgoedbeurs in Amsterdam). Doel daarvan was om de interesse te peilen van marktpartijen voor ontwikkelingen in de Spoorzone van marktpartijen. Speciaal hiervoor is een brochure (1,08 MB) gemaakt over de Spoorzone.

 

Bestuurders onderschrijven ambitie

Bestuurders van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid Holland onderschrijven de gezamenlijk gedragen ambities van het spotlight project Spoorzone. Dit is het startpunt van de drie partners om in gesprek te gaan met de raden en andere belangstellenden.

 

spoorzone
V.l.n.r. Wethouder Huizinga (gemeente Zwijndrecht), Gedeputeerde Bom-Lemstra (Provincie Zuid-Holland), Wethouder van der Linden (gemeente Dordrecht), Wethouder Sleeking (gemeente Dordrecht) en Gedeputeerde Vermeulen (Provincie Zuid-Holland).