Moermond wordt opgeknapt

Wegens verzakkingen en aantasting van het beton wordt het riool in de Everstein, Geerestein, Groenestein, Sypestein en Emminkhuizen vervangen. Omdat we het riool vervangen, hogen we daar waar nodig ook meteen op en vervangen we de straatstenen bij de parkeervakken en stoeptegels.

Planning

MoermonIn september 2017 is aannemersbedrijf Heijmans gestart met de werkzaamheden. Eerst is een vervangende aanrijroute voor de nood- en hulpdiensten aangelegd met tijdelijke parkeerplaatsen in het plantsoen. Vervolgens is de rioolvervanging gestart met de werkzaamheden in de Geerestein, Daarna is vanaf de kruising Sypestein Geerestein gewerkt naar het eind van de Sypestein, nabij de Groenenstein. Recent is gestart met de werkzaamheden in de Everstein. Daarna wordt de riolering vanaf het trottoir langs Moermond, langs Emminkhuizen 1 t/m 6 en de Groenestein vervangen. Het deel van de Sypestein vanaf de kruising Sypestein/Geerestein wordt als laatste vervangen. Hierbij is het noodzakelijk dat de riolering tot in de Moermond wordt vervangen en dat de straat Moermond tijdelijk wordt afgesloten. De werkzaamheden worden ongeveer medio mei 2018 afgerond.

Na de werkzaamheden aan de riolering en de verhardingen wordt het plantsoen om de wijk weer opgeknapt en de nieuwe bomen aangeplant.

Definitief Ontwerp

Op 5 oktober 2016 was een bewonersbijeenkomst. De opmerkingen en ideeën van inwoners die hier zijn opgehaald, zijn voor zover mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. U kunt de lijst met vragen van bewoners en de antwoorden hier inzien.

Groen en parkeren

Omdat de bomen in grotere plantvakken komen, kunnen er minder bomen terug geplant. In totaal komen er 24 bomen terug. Daardoor zijn 12 extra parkeerplaatsen gecreëerd. Deze parkeerplekken gaan hier en daar ook ten koste van snippergroen. De plataan op de hoek van de Groenestein en de Everstein blijft gespaard. Dit is mogelijk door het omleggen van de riolering. Na afronding van de werkzaamheden worden de nieuwe bomen terug geplant. Om meer kleur in uw wijk en het groen te brengen, zaaien we bloemrijke grassen in het grasveld aan de Groenestein. De bestaande beschoeiing langs de watergang bij Groenestein en Emminkhuizen wordt verlaagd en we graven een flauw talud voor een meer natuurlijke begroeiing.

Informatie, vragen en antwoorden

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, dan horen wij dat graag. Ook als u tips of ideeën met ons wilt delen. Stuur een email naar: H.Keller@Zwijndrecht.nl.

Uitgelicht