Parkeerterrein Walburg knapt op!

De vernieuwing van winkelcentrum Walburg is bijna gereed. Nu is het tijd om de buitenruimte op te gaan knappen. De bestrating ligt er slecht bij en de riolering is verzakt. De gemeente start eind dit jaar met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Na de feestdagen gaat het project echt van start.

Parkeerterrein Walburg logo

Dat de gemeente de buitenruimte rondom het winkelcentrum gaat opknappen is niet voor niets. De bestrating ligt er slecht bij. Daarnaast is een deel van de riolering verzakt, waardoor deze niet meer goed functioneert. Helaas zijn er in de afgelopen jaren bomen weggehaald. Deze bomen veroorzaakten veel problemen door wortelopdruk. Hier komen nieuwe bomen voor terug. Dat de huidige uitstraling niet meer past bij deze belangrijke plek in Zwijndrecht is ook een reden voor vernieuwing. Ook houden we bij nieuwe inrichting rekening met de klimaatveranderingen.

Standpunt 3
Klik op de afbeelding om te zien hoe de nieuwe buitenruimte eruit komt te zien.

Gezamenlijke aanpak

In 2014 maakte de gemeente afspraken met de eigenaren van het winkelcentrum om het winkelgebied gezamenlijk aan te pakken. De eigenaren investeren in het winkelcentrum zelf. De vernieuwing is bijna gereed binnen het winkelcentrum en aan alle ingangen. De gemeente richt de buitenruimte opnieuw in en vervangt het riool. 

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente legt een extra groot hoofdriool aan waardoor de afvoer van de wijk Walburg verbetert. Daarnaast komt er nieuwe bestrating en er komen nieuwe bomen en beplanting. De omgeving knapt ook op door de aanleg van ondergrondse containers voor glas en plastic. Verder wordt de mogelijkheid om fietsen te parkeren bij de ingangen van het winkelcentrum verbeterd en wordt er een nieuwe bewaakte fietsenstalling gebouwd.

Planning

De uitvoering van het project start begin 2020. De gemeente streeft ernaar halverwege 2021 klaar te zijn met de werkzaamheden. Helaas zullen de werkzaamheden overlast veroorzaken, dit proberen we tot een minimum te beperken.

Weekmarkt

De weekmarkt wordt, voordat de werkzaamheden aan het parkeerterrein Biesbos starten, verplaatst richting het tankstation, ter hoogte van de Albert Heijn.

Ontwerp

Het ontwerp is gereed. Dit ontwerp is maandag 26 november 2018 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden en daarna op enkele punten aangepast. Het college en de gemeenteraad hebben het ontwerp inmiddels vastgesteld. Bekijk hieronder het ontwerp, een 3D video en de presentatie die is gegeven.

Parkeren

Door de sloop van het parkeerdek door het winkelcentrum verdwijnen ongeveer 100 parkeerplaatsen. Met de nieuwe inrichting wordt er nog steeds voldaan aan de norm van het aantal benodigde parkeerplaatsen. Wel beseffen wij ons dat er op donderdag en zaterdagmiddag een piekmoment is.

Tijdens de werkzaamheden
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Er blijven altijd parkeerplaatsen in de buurt beschikbaar, voor bewoners en bezoekers. We sluiten zo min mogelijk parkeerplaatsen af en er worden tijdelijke parkeerplaatsen gecreëerd. We hebben winkeliers verzocht hun winkelpersoneel te vragen hun auto's te parkeren bij het Walburg college.

Bereikbaarheid

De entrees en het winkelcentrum blijven ten alle tijden bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Ook voor de hulpdiensten.

Klimaatmaatregelen

Het klimaat verandert. Niet alleen wordt het warmer en droger, maar de kans op enorme hoosbuien neemt toe. Er komen grotere groenvlakken waarin bomen goed kunnen groeien. Dit maakt het gebied aantrekkelijker, maar zorgt ook voor verkoeling. Er worden verschillende boomsoorten geplant in het openbare gebied van Walburg. Door de aanplant van verschillende bomen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan o.a. de volksgezondheid. Bomen zorgen voor schaduw, verkoeling en opvang van fijnstof. In de parkeervakken komen stenen die waterdoorlatend zijn om water te kunnen bergen bij regen. Het regenwater wordt afgevoerd via een aparte ondergrondse buis naar de omliggende singels. Ook komt er duurzame LED-verlichting.

Meer informatie

Op deze website (www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop) komen regelmatig updates over de werkzaamheden. Ook op de wijkenwebsite kunt u bij 'werkzaamheden in de wijk' Walburg de werkzaamheden volgen. Zodra de uitvoeringsplanning van de aannemer beschikbaar is, wordt dit bekend gemaakt. Direct omwonenden ontvangen per brief meer informatie van de gemeente, maar ook van de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Daarnaast is er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een omgevingsmanager waarbij men terecht kan voor vragen. Zijn naam is Jasper Putter. Bereikbaar via walburg@dekuiperinfrabouw.nl en via de app 'Walburg knapt op' in de Playstore en Appstore. Met deze app kunnen de werkzaamheden op de voet gevolgd worden en kunnen vragen over de werkzaamheden gesteld worden. De omgevingsmanager is voor dringende vragen ook bereikbaar op 06 – 10 04 96 41.