Omgeving winkelcentrum Walburg

De vernieuwing van winkelcentrum Walburg is in volle gang. Ook de buitenruimte wordt opgeknapt, want de bestrating ligt er slecht bij en de riolering is verzakt. Dit pakt de gemeente aan. De werkzaamheden hiervoor starten na de zomer.

Dat de gemeente de buitenruimte rondom het winkelcentrum gaat opknappen is niet voor niets. De bestrating ligt er slecht bij. Daarnaast is een deel van de riolering verzakt, waardoor deze niet meer goed functioneert. Ook zijn er in de afgelopen jaren bomen weggehaald, deze bomen veroorzaakten veel problemen door wortelopdruk. Hier komen nieuwe bomen voor terug. Dat de huidige uitstraling niet meer past bij deze belangrijke plek in Zwijndrecht is ook een reden voor vernieuwing.

Concept ontwerk winkelcentrum Walburg
Ontwerp nieuwe inrichting buitenruimte van bovenaf

Gezamenlijke aanpak

In 2014 maakte de gemeente afspraken met de eigenaren van het winkelcentrum om het winkelgebied gezamenlijk aan te pakken. De grote opknapbeurt is al in volle gang. De eigenaren investeren in het winkelcentrum zelf. De vernieuwing is nu in volle gang binnen het winkelcentrum en aan alle ingangen. Het winkelcentrum heeft het parkeerdek gesloopt vanwege ouderdom en te hoge onderhoudskosten. Maar ook om de komst van de Aldi te kunnen inpassen. De gemeente richt de buitenruimte opnieuw in en vervangt het riool. 

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente legt een extra groot riool aan waardoor de afvoer van de wijk Walburg verbetert. Daarnaast komt er nieuwe bestrating en er komen nieuwe groenvoorzieningen. Alle parkeerplaatsen komen op maaiveldhoogte en zijn daarmee goed bereikbaar. De omgeving knapt ook op door de aanleg van ondergrondse containers. Verder wordt de mogelijkheid om fietsen te parkeren verbeterd en brengt de gemeente ondergrondse nutsvoorzieningen aan voor de markt en standplaatsen.

Planning

De weekmarkt wordt, voordat de werkzaamheden aan het parkeerterrein Biesbos starten, verplaatst richting het tankstation, ter hoogte van de Albert Heijn. De uitvoering van het project start naar verwachting in september 2019. De gemeente streeft ernaar halverwege 2021 klaar te zijn met de werkzaamheden. Helaas zullen de werkzaamheden overlast veroorzaken, dit proberen we tot een minimum te beperken.

Ontwerp

Het ontwerp is gereed. Dit ontwerp is maandag 26 november 2018 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden en daarna op enkele punten aangepast. Het college en de gemeenteraad hebben het ontwerp inmiddels vastgesteld. De gemeenteraad besluit voor de zomer over het beschikbaar stellen van de in de begroting opgenomen budget. Bekijk hieronder het ontwerp, een 3D video en de presentatie die is gegeven.

Parkeren

Door de sloop van het parkeerdek door het winkelcentrum verdwijnen ongeveer 100 parkeerplaatsen. Met de nieuwe inrichting wordt er nog steeds voldaan aan de norm van het aantal benodigde parkeerplaatsen. Wel beseffen wij ons dat er op donderdag en zaterdagmiddag een piekmoment is. De zondagopenstelling van de winkels heeft een gunstig effect want hierdoor ontstaat meer spreiding en neemt de druk op zaterdagmiddag af. Daarom zien wij geen noodzaak om een blauwe zone in te richten, vergunningen te verlenen aan bewoners, een parkeergarage te bouwen of betaald parkeren terug in te voeren. Tijdens en na de werkzaamheden blijven wij het parkeren monitoren.

Tijdens de werkzaamheden
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Er blijven altijd parkeerplaatsen in de buurt beschikbaar, voor bewoners en bezoekers. We sluiten zo min mogelijk parkeerplaatsen af en er worden tijdelijke parkeerplaatsen gecreëerd. We hebben winkeliers verzocht hun winkelpersoneel te vragen hun auto's te parkeren bij het Walburg college.

Fietsen

Aan de zijde van de Beneluxlaan (Hema) komt een bewaakte fietsstalling. Verder worden er bij elke ingang fietsnietjes geplaatst, waaraan de fiets op slot gezet kan worden. Indien nodig kunnen de fietsnietjes in de toekomst worden uitgebreid.

Bereikbaarheid

Het winkelcentrum blijft ten alle tijden bereikbaar tijdens de werkzaamheden, met uitzondering van het werkvak. De bereikbaarheid wordt afgestemd met de hulpdiensten.

Standplaatshouders

De gemeente krijgt en ziet veel reacties over de standplaatshouders rond Walburg, met name over Pipo Pita's, en geeft daarom graag een toelichting >>>

Klimaatmaatregelen

Het klimaat verandert. Niet alleen wordt het warmer en droger, maar de kans op enorme hoosbuien neemt toe. De gemeente Zwijndrecht houdt hiermee in het ontwerp rekening door voorzieningen te treffen om regenwater te bufferen en apart af te voeren. Ook komen er grotere groenvlakken waarin bomen goed kunnen groeien. Dit maakt het gebied aantrekkelijker, maar zorgt ook voor verkoeling. Er worden verschillende boomsoorten geplant in het openbare gebied van Walburg, de boomkeuze wordt mede afgestemd op de klimaatopgave die Zwijndrecht kent. Door de aanplant van verschillende bomen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan o.a. de volksgezondheid. De bomen geven geen overlast aan het openbare gebied, zoals het afgeven van hars. De bestrating wordt niet hergebruikt. In de parkeervakken komen stenen die waterdoorlatend zijn, om water te kunnen bergen bij regen. Het regenwater wordt afgevoerd via een aparte ondergrondse buis naar de singel. Ook komt er duurzame verlichting.

Meer informatie

Op deze website (www.zwijndrecht.nl/omgevingwalburg) komen regelmatig updates over de werkzaamheden. Zodra de uitvoeringsplanning van de nog te selecteren aannemer beschikbaar is, wordt dit bekend gemaakt. Direct omwonenden ontvangen per brief meer informatie van de gemeente, maar ook van de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Daarnaast is er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een omgevingsmanager waarbij men terecht kan voor vragen. De contactgegevens worden zodra bekend gecommuniceerd. Overige inwoners kunnen de ontwikkelingen lezen in de lokale media, op deze website en social media van de gemeente.