Omgeving winkelcentrum Walburg

De vernieuwing van winkelcentrum Walburg is in volle gang. Ook de buitenruimte wordt opgeknapt, want de bestrating ligt er slecht bij en de riolering is verzakt. Dit pakt de gemeente aan.

Concept ontwerk winkelcentrum Walburg
Concept ontwerp van bovenaf

Gezamenlijke aanpak

In Zwijndrecht krijgen winkelcentrum Walburg en de directe omgeving een grote opknapbeurt. De eigenaren investeren in het winkelcentrum zelf, de vernieuwing is nu in volle gang. De gemeente richt de buitenruimte opnieuw in en vervangt het riool. Halverwege 2019 starten we met de werkzaamheden. We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen. Het winkelcentrum is van plan begin 2019 het parkeerdek te slopen, vanwege ouderdom. Hierdoor verwijnen er ongeveer 100 parkeerplaatsen. De gemeente heeft in het nieuwe ontwerp alle parkeerplaatsen gerealiseerd op maaiveldhoogte en zijn daarmee goed bereikbaar. De inrichting van het gebied onder het parkeerdek voegen we samen met het totale ontwerp. Hierover zijn we nog in gesprek met het winkelcentrum.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente legt een extra groot riool aan (waardoor de afvoer van de wijk Walburg verbetert), zorgt voor een nieuwe bestrating en er komen nieuwe groenvoorzieningen. De omgeving knapt ook op door de aanleg van ondergrondse containers. Verder wordt de mogelijk om uw fiets te parkeren verbeterd en brengt de gemeente ondergrondse nutsvoorzieningen aan voor de markt en standplaatsen.

Ontwerp

Het ontwerp is in concept gereed. Dit ontwerp is maandag 26 november 2018 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. Bekijk hieronder het ontwerp, een 3D video en de presentatie die is gegeven.

Eventuele opmerkingen op het ontwerp kunt u tot 4 januari 2019 schriftelijk of per mail indienen. Het ontwerp ligt ook ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De opmerkingen worden gebundeld in een advies naar het college. Het college stelt vervolgens het ontwerp vast en daarna stelt de raad het uitvoeringskrediet beschikbaar.
 

Contactgegevens:
Gemeente Zwijndrecht
t.n.v. H. Keller
Antwoordnummer 60
3330 VB Zwijndrecht
h.keller@zwijndrecht.nl
 

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Niet alleen wordt het warmer en dorger, maar de kans op enorme hoosbuien neemt toe. In het ontwerp zijn voorzieningen opgenomen om regenwater te bufferen en apart af te voeren. Ook komen er grotere groenvlakken waar bomen goed kunnen groeien. Dit maakt het gebied aantrekkelijker, maar zorgt ook voor verkoeling.

Uitvoering

De uitvoering start naar verwachting halverwege 2019. De gemeente streeft ernaar halverwege 2021 klaar te zijn met de werkzaamheden. Wij willen de overlast beperken, maar voorkomen is niet mogelijk. We zijn bezig met het selecteren van een aannemer. Zodra deze bekend is informeren zij u over de voortgang en de planning. De aannemer is bekend in het eerste kwartaal van 2019.

Informatie, vragen en antwoorden

Heeft u vragen? Bekijk het document met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, heeft u ideeën of opmerkingen? Vul dan dit inspraakformulier in en stuur deze per post of als bijlage per e-mail naar: h.keller@zwijndrecht.nl

Uitgelicht