Meerdervoort - Flinke opknapbeurt

De openbare ruimte van Meerdervoort wordt flink opgehoogd en opgeknapt. Dit is nodig omdat de wijk last heeft van verzakkingen. Deze veroorzaken schade aan het straatwerk, de kabels en leidingen. Momenteel zijn we over de helft met de werkzaamheden. De verwachting is dat deze in mei 2018 worden afgerond.

Let op! De gemeente is niet de enige die werkzaamheden gaat uitvoeren in Meerdervoort. Ook nutsbedrijf Stedin gaat in uw buurt aan het werk. Zij vervangen in ieder geval de gasleidingen. Stedin zal u te zijner tijd informeren over hun startdatum. Wanneer u nu al vragen heeft voor Stedin kunt u terecht bij: Erik Krop via Erik.Krop@stedin.net Nadat Stedin klaar is, voert de gemeente haar werkzaamheden uit.

Vragen over dit project?

Heb u vragen over het project flinke opknapbeurt Meerdervoort? Lees dan onze folder.  Is uw vraag nog niet beantwoord? Stuur een email naar: meerdervoort@zwijndrecht.nl  of bel 14 078 en vraag naar mevrouw Corina van Oord (projectsecretaris) of de heer Ad van Meer (projectleider).

Wat gaat er gebeuren?

Meerdervoort heeft last van verzakkingen en moet opgehoogd worden. Ook de bestrating is aan vervanging toe. Omdat we de hele buurt op de schop nemen, gaan we Meerdervoort ook opknappen. Ook hebben we vanuit de wijktafels meegekregen dat Meerdervoort veiliger moet en groener mag. De werkzaamheden gaan halverwege 2016 van start en duren ongeveer 2 jaar.

Planning en fasering

Stedin is in het derde kwartaal van 2016 gestart met het saneren van de gasleidingen. Wij hebben onze planning daar op aangepast. In april 2017 zijn we gestart met onze werkzaamheden.

Ophoging voortuinen

Bent u van plan om uw tuin opnieuw aan te leggen? Wij raden u aan daarmee te wachten totdat de gemeente klaar is met alle werkzaamheden.

Het definitieve ontwerp

Op 16 maart hebben we een inloopavond gehouden. Mensen konden toen reageren op het voorlopige ontwerp. 29 Juni hebben we aan de hand van de opgehaalde informatie tijdens de inloopavond het definitieve ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is op 29 juni gepresenteerd.

Het groen

Het planten van nieuwe bomen, het aanbrengen van nieuwe beplantingvakken en de aanleg van gazons zal dit jaar nog starten en een gedeelte in het plantseizoen van eind 2018.

Speeltuin

In de PC Hooftstraat is afgelopen juli een nieuwe speeltuin gerealiseerd.

Uitgelicht