Kort Ambacht Noord - Groot onderhoud van wegen en riolering

In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het grootschalig onderhoud aan wegen en riolering in Kort Ambacht Noord. Dit onderhoud is nodig omdat het riool en de stenen van de straat en stoep verouderd zijn. Ook moeten sommige plekken worden opgehoogd.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het project en antwoord op de meest gestelde vragen.

Uitstel werkzaamheden!

De uitvoeringswerkzaamheden stonden gepland voor 2020. Met de woningbouwvereniging was afgestemd dat wij de werkzaamheden aansluitend aan de grote renovatie-werkzaamheden gingen uitvoeren. De werkzaamheden van de woningbouwvereniging zijn echter met een jaar uitgesteld. Omdat de ervaring leert dat door dit soort grote werkzaamheden de bestrating vaak kapot gaat, hebben wij besloten de werkzaamheden met een jaar uit te stellen. Zo kunnen wij de werkzaamheden in de openbare ruimte aansluitend uitvoeren en voorkomen we onnodige schade en overlast bij u in de buurt.

In het 2e kwartaal van 2020 nodigen wij u opnieuw uit voor een inloopbijeenkomst. Op deze bijeenkomst informeren wij u over hoe wij het project gaan aanpakken. U kunt het ontwerp dan nogmaals bekijken en uw reactie geven.  

Wij begrijpen dat dit voor u erg vervelend is, maar hopen op uw begrip.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

In 2021 gaan we de bestrating, de riolering en het groen vervangen. We hogen de straat op waar het nodig is en we gaan de verharding van straat en stoep opnieuw aanleggen. Als de mogelijkheden er zijn, passen we ook de parkeerruimte aan. Waar nodig vervangen we het groen in de plantsoenen en we kijken of de speelplekken nog voldoen. Ter voorbereiding zijn proefsleuven gegraven en is een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt.

Waar?

Het gaat in dit project om de volgende straten:

Zonnebloemstraat, Tulpstraat, Roosstraat, Madeliefstraat, Mimosastraat, Montbretiastraat, Orchideestraat, Petuniastraat, Ranonkelstraat, Primulastraat en Narcisstraat.

Kaartje van het gebied

Voorlopig ontwerp

Hier kunt u de ontwerptekening inzien. Hierop is te zien dat veel blijft zoals in de huidige situatie: de straten blijven liggen waar ze nu liggen. Bij de nieuwe inrichting hebben we geprobeerd de straten zo in te richten dat autoverkeer langzamer gaat rijden. Ook hebben we gekeken naar het parkeren.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over dit project? Neem dan contact op met de projectmanager Ger Franssen via gjafranssen@zwijndrecht.nl  of via telefoonnummer 14 078.