Kort Ambacht Noord - Groot onderhoud van wegen en riolering

In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het grootschalig onderhoud aan wegen en riolering in Kort Ambacht Noord. Dit onderhoud is nodig omdat het riool en de stenen van de straat en stoep verouderd zijn. Ook moeten sommige plekken worden opgehoogd.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het project en antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

In 2020 gaan we de bestrating, de riolering en het groen vervangen. We hogen de straat op waar het nodig is en we gaan de verharding van straat en stoep opnieuw aanleggen. Als de mogelijkheden er zijn, passen we ook de parkeerruimte aan. Waar nodig vervangen we het groen in de plantsoenen en we kijken of de speelplekken nog voldoen. Ter voorbereiding zijn proefsleuven gegraven en is een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt.

Waar?

Het gaat in dit project om de volgende straten:

Zonnebloemstraat, Tulpstraat, Roosstraat, Madeliefstraat, Mimosastraat, Montbretiastraat, Orchideestraat, Petuniastraat, Ranonkelstraat, Primulastraat en Narcisstraat.

Kaartje van het gebied

Voorlopig ontwerp

Hier kunt u de ontwerptekening inzien. Hierop is te zien dat veel blijft zoals in de huidige situatie: de straten blijven liggen waar ze nu liggen. Bij de nieuwe inrichting hebben we geprobeerd de straten zo in te richten dat autoverkeer langzamer gaat rijden. Ook hebben we gekeken naar het parkeren.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over dit project? Neem dan contact op met de projectmanager Ger Franssen via gjafranssen@zwijndrecht.nl  of via telefoonnummer 14 078.

 

Uitgelicht