Jeroen Boschlaan - Grote aanpak openbare ruimte

In 2020 starten we met grootschalig onderhoud aan de Jeroen Boschlaan. Dit is nodig omdat het riool, het asfalt van de rijbaan en de stenen van de parkeervakken en stoep aan vervanging toe zijn. Ook wordt de straat ingericht als fietsstraat.

Jeroen Boschlaan

Wat gaat er gebeuren en waarom?

Bij een groot onderhoud wordt de riolering vervangen en de verharding van straat en stoep opnieuw aangelegd. Indien nodig wordt de weg ook opgehoogd. Daarnaast wordt de rijbaan van de Jeroen Boschlaan ingericht als fietsstraat. Het principe van een fietsstraat is dat auto's 'te gast' zijn. De Jeroen Boschlaan blijft dus gewoon open voor autoverkeer, maar auto's dienen extra rekening te houden met fietsers.

Voorbereidingen

Om de werkzaamheden in 2020 goed te kunnen uitvoeren, zijn al de nodige voorbereidingen uitgevoerd:

• Er zijn proefsleuven gegraven om de ligging van kabels en leidingen in kaart te brengen. Deze informatie hebben we nodig bij het uitwerken van een nieuw rioleringsplan. We brengen zo eventuele knelpunten in kaart. Als we knelpunten vinden, gaan we met de eigenaren van de kabels en leidingen (nutsbedrijven) zorgen voor een oplossing.
• Ook zijn een aantal rioolaansluitingen van woningen opgegraven op de erfgrens en langs de gevel van de woning. Zo weten wij wat de ligging en vooral de hoogte van de huisaansluiting is ten opzichte van het hoofdriool.
• Verder zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals milieukundig bodemonderzoek. In 2019 worden nog enkele aanvullende onderzoeken uitgevoerd.
• In het voorjaar van 2019 wordt het Voorlopig Ontwerp aan de bewoners gepresenteerd. Hiervoor wordt een bewonersavond georganiseerd.
• Na de bewonersavond wordt het ontwerp definitief gemaakt en vindt de verdere voorbereiding van het project plaats, zodat in 2020 de uitvoering kan plaatsvinden.

Fases

De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd, zodat de overlast zo veel mogelijk wordt beperkt. Voor de start van de werkzaamheden worden de bewoners hierover per fase geïnformeerd.

projectgebied Jeroen Boschlaan

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider Robert Penning op via telefoonnummer 078 770 2876 of r.penning2@zwijndrecht.nl.