Herontwikkeling locatie voormalige Lindestein school (Buizerdstraat)

In 2017 besloot het college van burgemeester en wethouders om de grond van de voormalige Lindestein school aan de Buizerdstraat 8 in Zwijndrecht te verkopen. Het schoolgebouw is al een aantal jaar niet meer in gebruik voor onderwijs en wordt het tijdelijk beheerd door een vastgoedbeschermer. In het kader van de herontwikkeling van deze locatie heeft het college besloten de voormalige school nu te laten slopen.

In 2018 is de school gesloopt.

Wat gaat er met de grond gebeuren?

Het invullen van de locatie met woningbouw heeft de voorkeur. In Zwijndrecht is behoefte aan meer woningen. Deze locatie biedt hiertoe goede mogelijkheden. Na een stedenbouwkundige verkenning is het uitgangspunt van grondgebonden woningen gewijzigd in een kleinschalig appartementencomplex met 4 verdiepingen. De begane grond laag is bedoeld voor parkeren. In totaal worden er ongeveer 20 appartementen gerealiseerd.

Waarom een appartementencomplex?

- In de bebouwingsstrook van de herontwikkelingslocatie, staat hoogbouw langs de dijk. Een appartementencomplex met vier verdiepingen past goed in dit beeld;
- Een appartementencomplex neemt minder ruimte in;
- Bij het realiseren van een appartementencomplex is er meer ruimte voor het behoud van de groene omgeving;
- Bij de bouw van een appartementencomplex kunnen betere geluidswerende maatregelen getroffen worden;
- Appartementen geven invulling aan het levensloopbestendig wonen. Mensen kunnen in dit type woningen langer en zelfstandig thuis wonen.

Hoe gaat het verder na de sloop van de school?

De gemeente laat nu diverse onderzoeken uitvoeren, zoals een bodemonderzoek en onderzoek naar geluid. Op basis van de uitkomsten van de diverse onderzoeken worden de plannen voor de woningbouw verder uitgewerkt. Als de woningbouwontwikkeling uitvoerbaar is, wordt er een bestemmingsplan opgesteld om de bouw mogelijk te maken. Ook organiseren wij dan een bewonersbijeenkomst voor als omwonenden. Op deze webpagina kunnen de woningbouwontwikkelingen voor deze locatie gevolgd worden.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen kan men contact opnemen met Martin Hoogendoorn (projectmanager) via 078-7703693.

Buizerdstraat