Herinrichting Koninginneweg / afsluiting Jan Steenstraat

De gemeente Zwijndrecht gaat de Koninginneweg herinrichten tussen de rotonde burgemeester Jansenlaan en het stationsplein. Deze herinrichting is onder andere nodig om de doorstroming van het openbaar vervoer op dit gedeelte te verbeteren en de openbare ruimte beter in te richten.

Koninginneweg

Wat gaat er gebeuren?

Op een deel van de Koninginneweg, tussen de rotonde Burgemeester Jansenlaan en de Frans Halsstraat wordt een verlengde bushalte aangelegd. Daarnaast krijgt de bus voorrang bij de verkeerslichten op het kruispunt van het Stationsplein en de Koninginneweg. Ook wordt de Jan Steenstraat afgesloten van de Koninginneweg zodat er bij de verkeerslichten een betere doorstroming is.

Geluidsbelasting

Het ontwerp is door de omgevingsdienst beoordeeld op geluidbelasting van het wegverkeer op de woningen. De conclusie is dat geluidbelasting op de omliggende woningen iets afneemt door het toepassen van geluidreducerend asfalt. De bewoners van de woningen Koninginneweg 66 t/m 96B hebben in 2017 van Woonkracht10 een brief ontvangen met daarin informatie over de te nemen maatregelen.

Afsluiting Jan Steenstraat

De Jan Steenstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De doorstroming van het verkeer op de Koninginneweg wordt daardoor verbeterd omdat het verkeerslicht het verkeer minder lang en vaak hoeft stil te zetten. Hierdoor kan het verkeer van de andere kanten beter en sneller doorrijden. Dit voorkomt wachten voor het stoplicht (nu bijna twee minuten en straks 70 seconden) en daardoor worden opstoppingen minder.

De Jan Steenstraat wordt veel gebruikt door sluipverkeer door de Schildersbuurt om opstoppingen elders af te snijden. Door de afsluiting wordt de woonwijk ontlast. De Burgemeester Jansenlaan is de weg die gebruikt moet worden en is daar ook voor ingericht. Bewoners van de Schildersbuurt zijn geïnformeerd over de afsluiting bij de plannen voor de Schildersbuurt, de afsluiting heeft voor hen de meeste gevolgen.

Voor fietsers blijft de Jan Steenstraat bereikbaar. Ook voor de hulpdiensten blijft de Jan Steenstraat in geval van nood bereikbaar.

Een rotonde is helaas niet mogelijk door de hoeveelheid linksafslaand verkeer om daarbij een goede doorstroming te houden. Als het verkeer vastloopt kan er bij een rotonde niks geregeld worden, waar dit met een stoplicht wel kan. Rotondes zorgen niet overal voor een betere doorstroming.

Planning

Op 18 april 2018 is het ontwerp van de Koninginneweg tijdens een informatieavond gepresenteerd aan de bewoners. Klik hier om dit ontwerp te zien. Na de informatieavond is het ontwerp aan het college en de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. In de collegevergadering van 15 mei 2018 is besloten een ontwerp-reconstructiebesluit te nemen inclusief het verlenen hogere grenswaarden voor de woningen van de Koninginneweg 66 t/m 96B. Daarnaast is door het college een verkeersbesluit genomen ten behoeve van de afsluiting van de Jan Steenstraat voor autoverkeer van en naar de Koninginneweg. Naar verwachting start de uitvoering eind januari of begin februari 2019. In de loop van 2019 zal de herinrichting afgerond worden.

Ter inzage

Het ontwerpreconstructiebesluit en bijbehorende stukken lagen van vrijdag 25 mei 2018 tot en met donderdag 5 juli 2018 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Het ontwerp is daarna vastgesteld. Het vastgestelde reconstructiebesluit kunt hieronder inzien.

Klik hier om de publicatie van het vastgesteld reconstructiebesluit te zien
Klik hier voor het vastgestelde reconstructiebesluit herinrichting Koninginneweg

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider Robert Penning op via telefoonnummer 078 770 2876 of r.penning2@zwijndrecht.nl.

Uitgelicht