Herinrichting Koninginneweg

De gemeente Zwijndrecht heeft de Koninginneweg opnieuw ingericht vanaf de rotonde bij de Pieter Zeemanstraat tot en met de rotonde bij de Burgemeester Jansenlaan. Deze herinrichting was nodig om de doorstroming van het verkeer op dit gedeelte te verbeteren en de openbare ruimte beter in te richten.

Aannemer Heijmans Infra BV uit Dordrecht voerde deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit. De werkzaamheden startte begin maart en duurden tot halverwege juli 2019. In het najaar, tijdens het plantseizoen, wordt de beplanting nog aangebracht.

Actueel: Koninginneweg open!

Op vrijdagmiddag 12 juli 2019 is de Koninginneweg weer geopend. Er vinden nog wat laatste werkzaamheden plaats, die gedaan kunnen worden bij terwijl de weg weer toegankelijk is voor verkeer. Tijdens het plantseizoen in het najaar van 2019 worden de bomen en beplanting aangebracht.

Wat houdt de herinrichting in?

Vanaf de rotonde bij de Pieter Zeemanstraat tot en met de rotonde Burgemeester Jansenlaan is de Koninginneweg opnieuw ingericht. Dit houdt in dat het asfalt, de bestrating en het groen zijn opgehoogd en vernieuwd. De groene middenberm wordt in het najaar ingericht. Tussen de rotonde bij de Burgemeester Jansenlaan en de Frans Halsstraat is een verlengde bushalte aangelegd. De Jan Steenstraat is voor gemotoriseerd verkeer afgesloten.

De aansluiting van de Jan Steenstraat is afgesloten van de Koninginneweg zodat er bij de verkeerslichten een betere doorstroming komt omdat het verkeerslicht het verkeer minder lang en vaak hoeft stil te zetten. Hierdoor kan het verkeer van de andere kanten beter en sneller doorrijden. Dit voorkomt wachten voor het stoplicht (eerst bijna twee minuten en nu 70 seconden) en daardoor worden opstoppingen minder. Voor fietsers blijft de Jan Steenstraat bereikbaar. Ook voor de hulpdiensten blijft de Jan Steenstraat in geval van nood bereikbaar.

Wijziging bushaltes

Bij de herinrichting van de Koninginneweg zijn ook maatregelen genomen bij de bushaltes. De bushalte ter hoogte van Koninginneweg 49 t/m 57 is ongeveer 20 meter opgeschoven richting de Burg. Jansenlaan. De bushalte aan de overzijde is verplaatst naar de Burg. Jansenlaan, ter hoogte van het Koningsplein. De beide bushaltes ter hoogte van Koninginneweg 30/32 worden sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling al niet meer gebruikt. Het was daarom niet nodig deze te handhaven, de haltes worden omgevormd naar een groenstrook. Op www.qbuzz.nl/dmg/reizen/zwijndrecht vindt u meer informatie over de wijzigingen in de buslijnen.

Ontwerp Koninginneweg

In 2018 is het ontwerp van de Koninginneweg gepresenteerd aan de bewoners die in de directe omgeving wonen. Benieuwd naar de technische ontwerptekening? Klik hier om het ontwerp te zien.

Geluidsbelasting

Het ontwerp is door de omgevingsdienst beoordeeld op geluidbelasting van het wegverkeer op de woningen. De conclusie is dat geluidbelasting op de omliggende woningen iets afneemt door het toepassen van geluidreducerend asfalt. De bewoners van de woningen Koninginneweg 66 t/m 96B hebben in 2017 van Woonkracht10 een brief ontvangen met daarin informatie over de te nemen maatregelen.

Reconstructiebesluit

Het ontwerpreconstructiebesluit en bijbehorende stukken lagen van vrijdag 25 mei 2018 tot en met donderdag 5 juli 2018 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Het ontwerp is daarna vastgesteld. Het vastgestelde reconstructiebesluit kunt u hieronder inzien.

Klik hier om de publicatie van het vastgesteld reconstructiebesluit te zien.
Klik hier voor het vastgestelde reconstructiebesluit herinrichting Koninginneweg.