Herinrichting Koninginneweg

De gemeente Zwijndrecht gaat de Koninginneweg herinrichten vanaf de rotonde bij de Pieter Zeemanstraat tot en met de rotonde bij de Burgemeester Jansenlaan. Deze herinrichting is nodig om de doorstroming het verkeer op dit gedeelte te verbeteren en de openbare ruimte beter in te richten.

Werkzaamheden Koninginneweg

Aannemer Heijmans Infra B.V. uit Dordrecht voert deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit. De werkzaamheden startte op woensdag 27 februari 2019 en duren tot eind juli 2019. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Het verkeer wordt omgeleid. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om één rijrichting open te houden.

Wat houdt de herinrichting in?

Vanaf de rotonde bij de Pieter Zeemanstraat tot en met de rotonde Burgemeester Jansenlaan wordt de Koninginneweg opnieuw ingericht. Dit houdt in dat het asfalt, de bestrating en het groen worden opgehoogd en vernieuwd. Ook komt er een groene middenberm. Tussen de rotonde bij de Burgemeester Jansenlaan en de Frans Halsstraat wordt een verlengde bushalte aangelegd. De Jan Steenstraat wordt voor gemotoriseerd verkeer afgesloten.

De aansluiting van de Jan Steenstraat wordt afgesloten van de Koninginneweg zodat er bij de verkeerslichten een betere doorstroming komt omdat het verkeerslicht het verkeer minder lang en vaak hoeft stil te zetten. Hierdoor kan het verkeer van de andere kanten beter en sneller doorrijden. Dit voorkomt wachten voor het stoplicht (nu bijna twee minuten en straks 70 seconden) en daardoor worden opstoppingen minder. Voor fietsers blijft de Jan Steenstraat bereikbaar. Ook voor de hulpdiensten blijft de Jan Steenstraat in geval van nood bereikbaar.

Planning en verkeershinder/omleidingen

In de eerste week van maart startte de daadwerkelijke uitvoering van het project. Er is éénrichtingsverkeer vanaf het kruispunt Stationsweg/Jan Steenstraat in de richting van de rotonde Burgemeester Jansenlaan (richting Walburg). De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij de Koninginneweg zo veel mogelijk in één richting open wordt gehouden. Verkeer in de richting naar het station wordt omgeleid via de route Koninginneweg – Laan van Walburg – Beneluxlaan – Van Schaikstraat – Ringdijk – Stationsweg. Klik hier voor de omleidingstekening. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juli 2019 gereed. Vervolgens worden in het najaar van 2019, tijdens het plantseizoen, de bomen en beplanting aangebracht. De Koninginneweg blijft tijdens de afsluiting bereikbaar voor de hulpdiensten.

In de afgelopen periode is de westelijke zijde van de Koninginneweg, rijweg en fietspad, opgebroken, aankomende week wordt het trottoir ter hoogte van de Koninginneweg nrs. 58 t/m 132 verwijderd. Voor de bewoners worden rubberen matten neergelegd om hun woning te kunnen bereiken. Maandag 18 maart wordt begonnen met de ophoging en herbestrating van het trottoir ter hoogte van de Koninginneweg nrs. 58 t/m 132, wij adviseren de bewoners tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van de uitgang aan de achterzijde van de woning. Het verkeer wordt op maandag 25 maart 2019 vanaf de rotonde Burg. Jansenlaan in de richting van de Willem van Oranjelaan afgesloten. Ter hoogte van de Willem van Oranjelaan nr. 14 wordt de weg in de richting van de rotonde afgesloten, deze afsluitingen blijven tot eind april van toepassing.

De direct omwonenden zijn door Heijmans Infra per brief geïnformeerd over de planning en fasering van deze werkzaamheden.

Volg de werkzaamheden via de app

Benieuwd naar de werkzaamheden? Download via de App Store of de Google Playstore 'De BouwApp' en zoek in de app 'Zwijndrecht Herinrichting Koninginneweg'. Op www.debouwapp.nl wordt uitgelegd hoe de app werkt.

Wijziging bushaltes

Bij de reconstructie van de Koninginneweg worden ook maatregelen genomen bij de bushaltes op de Koninginneweg. De bushalte ter hoogte van Koninginneweg 49 t/m 57 schuift ongeveer 20 meter op richting de Burg. Jansenlaan. De bushalte aan de overzijde wordt verplaatst naar de Burg. Jansenlaan. Hier komt deze halte ter hoogte van het Koningsplein. De beide bushaltes ter hoogte van Koninginneweg 30/32 worden sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling niet meer gebruikt. Het is daarom niet nodig deze te handhaven en we zullen de beide haltes dan ook omvormen naar een groenstrook. Op het overzichtskaartje staan de betreffende bushaltes aangegeven. Op www.qbuzz.nl/dmg/reizen/zwijndrecht vindt u meer informatie over de wijzigingen in de buslijnen.

Ontwerp Koninginneweg

In 2018 is het ontwerp van de Koninginneweg gepresenteerd aan de bewoners die in de directe omgeving wonen. Benieuwd naar de technische ontwerptekening? Klik hier om het ontwerp te zien.

Projectgebied Koninginneweg

Geluidsbelasting

Het ontwerp is door de omgevingsdienst beoordeeld op geluidbelasting van het wegverkeer op de woningen. De conclusie is dat geluidbelasting op de omliggende woningen iets afneemt door het toepassen van geluidreducerend asfalt. De bewoners van de woningen Koninginneweg 66 t/m 96B hebben in 2017 van Woonkracht10 een brief ontvangen met daarin informatie over de te nemen maatregelen.

Reconstructiebesluit

Het ontwerpreconstructiebesluit en bijbehorende stukken lagen van vrijdag 25 mei 2018 tot en met donderdag 5 juli 2018 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Het ontwerp is daarna vastgesteld. Het vastgestelde reconstructiebesluit kunt u hieronder inzien.

Klik hier om de publicatie van het vastgesteld reconstructiebesluit te zien
Klik hier voor het vastgestelde reconstructiebesluit herinrichting Koninginneweg

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, neem dan contact op met de omgevingsmanager van Heijmans Infra B.V., Harry Koopman, via telefoonnummer 06 15 63 44 80.

U kunt ook contact opnemen met de projectleider van de gemeente, Robert Penning, via telefoonnummer 078 770 2876 of r.penning2@zwijndrecht.nl.

Koninginneweg