Tekeningen project Heer Oudelands Ambacht

Hier vind je alle tekeningen die van toepassing zijn op de gehele wijk Heer Oudelands Ambacht.

HOA algemeen: 2016-2024

Hier vind je alle tekeningen die van toepassing zijn op de gehele wijk Heer Oudelands Ambacht.

Planning

Kaart HOA met jaartallen
Op deze kaart lees je de grove planning voor de grote aanpak Heer Oudelands Ambacht. We hebben HOA opgedeeld in 8 fases. Hiermee proberen we de overlast van de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Ophoging

Principe ophoging tpv de erfgrens
Op deze tekening zie je hoe een privé terrein (tuin etc.) aangesloten wordt op het opgehoogde niveau van het openbaar gebied. Deze tekening geeft een gemiddelde weer, de exacte uitvoering is maatwerk.

Riolering

Afkoppelkaart riolering
Op de afkoppelkaart kun je zien op welke plekken in HOA er een schoonwater riool wordt aangelegd.

Groen

Groen
Op deze tekening zie je waar nu groen staat en wat voor type groen dat is. (Red: heesters, bomen, gras etc.)

Bestrating

Bestrating
Op deze tekening zie je waar nu bestrating ligt.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid
Op deze tekening zie je hoe hoog de parkeerdruk is in HOA. Je kunt er ook vanaf lezen welke gebieden (wijk, erf etc) een ontsluitingsweg hebben.

 

Fase 1: 2016-2018

Hier vind je alle tekeningen die van toepassing zijn op fase 1.

Faseringstekening

Faseringtekening HOA fase 1
Hier kunt u zien wanneer de werkzaamheden plaats vinden in uw straat.

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp met inzamellocaties
Dit is het definitieve ontwerp van HOA fase 1.

Beplantingsplan bomen
Op deze kaart kun je zien welke boom waar komt te staan.

Definitief beplantingsplan heesters
Op deze kaart kun je zien welke heester waar komt te staan.

Ophoging

HOA 1 ophoging
Op deze kaart kun je zien hoeveel er waar opgehoogd moet worden in HOA fase 1.

Bouwkundige opnames

Planning bouwkundige opnames
Op deze kaart kun je zien wanneer waar in fase 1 de bouwkundige opnames gedaan worden.

 

Fase 2: 2018-2019

Hier vind je alle tekeningen die van toepassing zijn op fase 2.

Definitief Ontwerp

Definitief ontwerp
(Voor dit onderwerp gelden nog de volgende voorbehouden: de speeltuin aan de Klooster is nog niet definitief en het plangebied (gymzaal Develhoek) is niet meegenomen in dit ontwerp)

Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp deelbuurt A

Voorlopig ontwerp deelbuurt B

Voorlopig ontwerp deelbuurt C

Voorlopig ontwerp variant deelbuurt C

Bestaande situaties

Deelbuurt A

Deelbuurt B

Deelbuurt C