Update bewoners - fase 1 - buurt 1

 

 

Raadhuisplein 3

3331 BT Zwijndrecht

Postbus 15

3330 AA Zwijndrecht

T 14 078 (algemeen)

F (078) 770 80 80

gemeente@zwijndrecht.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoners van/ Aan de eigenaren van de wijk HOA

 

 

 

 

Onderwerp

 

Van/behandeld door

 

Datum

 

 

Dick Schipper

 

September 2015

Uw kenmerk/schrijven

 

Ons nummer

 

Verzenddatum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw/mijnheer,

 

Op maandag 1 juni 2015 is het definitieve ontwerp (DO) voor buurt 1 – fase 1 aan u gepresenteerd. Het ontwerp dat wij u toen hebben laten zien, is op een paar punten enigszins veranderd. Daarom ontvangt u deze brief, wij vertellen u graag waaruit deze veranderingen bestaan.

 

De belangrijkste aanpassingen

Hieronder zetten wij uiteen welke aanpassingen onzes inziens de meest belangrijke zijn:

 • In de Elgarstraat:

  • bij de school blijft de verkeersdrempel liggen waar hij nu ligt.

  • op de hoek bij nummer 2 komt een extra verkeersdrempel.

  • De drempel naast nummer 27 wordt verlengd.

 • Ook is er in de Elgarstraat aan de kant van de woningen 2 t/m 24 een beplantingsstrook met bomen ingetekend. Dit worden kleine, smalle opgaande bomen.

 • Bij het Sweelinckplantsoen zijn de bomen achter de woningen 57 en 59, meer richting het voetpad verplaatst. Dit is gedaan zodat er toch een aansluitende bomenrij ontstaat maar niet meer overlast.

 • Van de twee bomen voor de woningen 73 en 75 aan het Sweelinckplantsoen wordt nader onderzocht of ze kunnen blijven staan i.v.m. de ligging van het riool.

 • Onder de bomen nabij de speelplek in het Sweelinckplantsoen komt geen beplanting maar een rooster of iets vergelijkbaars. Dit wordt gedaan omdat beplanting nabij een speeltuin te kwetsbaar is, anderzijds is het belangrijk dat bomen voldoende lucht en water kunnen opnemen. Roosters zijn een goed alternatief. Deze roosters worden gevuld met kleine steentjes die lucht en water doorlaten. De bomen met roosters liggen volgens de veiligheidsmarge op de nodige afstand van de speeltoestellen.

 • Naast woning 77 in de Gershwinstraat vervalt een parkeerplaats. Hier staat een Vuurdoorn die wij graag willen behouden omdat deze zo beeldbepalend is.

 • In de Gershwinstraat achter woning 71 blijft de bestaande boom staan, hiervoor vervalt een parkeerplaats.

 • Er komt 1 parkeerplaats extra, bij het parkeerplekje Griegstraat (langs de Beethovenlaan).

 

Bezwaar

De tekening zoals deze nu is, is in augustus door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Dat betekent dat u geen bezwaar meer kunt maken. Mocht u nog vragen hebben n.a.v. het aangepaste DO, dan horen wij dat graag: HOA@zwijndrecht.nl

 

Het geld

Op 22 september a.s. wijst de raad naar alle waarschijnlijkheid het geld toe om met de uitvoering te beginnen. Dit betekent dat met de uitvoerende werkzaamheden zoals gepland in het eerste kwartaal van 2016 wordt begonnen.

 

De aannemer
De komende maanden wordt het bestek opgesteld en wordt de aannemer aanbesteed. Wanneer wij weten met welke uitvoerende partij wij zaken gaan doen, informeren wij u daar over.

 

Vragen en antwoorden

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief, dan horen wij dat graag. Als u tips of ideeën hebt, kunt u die met ons delen door een email te sturen naar: HOA@zwijndrecht.nl

 

Actuele projectinformatie kunt u vinden op: www.zwijndrecht.nl/HOA. U kunt ook kijken op Facebook, onze pagina heet: HOA op de schop.

 

Met vriendelijke groet,

Dick Schipper, Projectleider