Terugblik informatiebijeenkomst 26 januari 2015

26 januari hebben we drukke, mooie en leerzame werksessies gehad met de bewoners van fase 1 in HOA.

Er hadden zich 42 bewoners opgegeven voor de middag en 51 voor de avond. Uiteindelijk waren er ca. 50 bewoners ’s-middags en ca. 70 ’s-avonds. Dit resulteerde in 5 gespreksgroepen voor de middag en 7 in de avond.

Vervolg

1. We verzamelen alle resultaten waaruit een ontwerp ontstaat wat aan de bewoners van fase 1 voorgelegd wordt. De bewoners brengen digitaal hun stem uit (1 per woning)
2. Hieruit ontstaat een concept definitief ontwerp wat aan bewoners gepresenteerd wordt.
3. Uiteindelijk hebben we een definitief ontwerp wat aan ons bestuur (college en raad) voorgelegd wordt ter besluitvorming.

Tijdpad

Ad 1. Februari of begin Maart 2015 (in verband met de voorjaarsvakantie)
Ad 2. Maart 2015
Ad 3. April (college)/Mei (raad) 2015

Tekeningen

De tekeningen die 26 januari getoond werden kunt u hieronder bekijken.