Terugblik presentatie definitief ontwerp fase 1, 1 juni 2015

Op 1 juni is het Definitief Ontwerp gepresenteerd aan de bewoners van fase 1 in HOA.

's-Middags waren er ca. 40 bewoners en 's-avonds waren er ca. 70 bewoners aanwezig in het Develpaviljoen te Zwijndrecht.

Verloop van de avond

Gespreksleider voor beide presentaties was Arnold van Die, projectleider leefbaarheid en veiligheid. Na een korte inleiding door Dick Schipper, projectleider,  werd het Definitief Ontwerp gepresenteerd door Aasta de Vries van het Ingenieursbureau Drechtsteden. Aansluitend was er ruimte voor algemene vragen over groen, spelen, parkeren, riolering en andere onderwerpen. Tevens werd de bewoners gevraagd om een communicatie tevredenheidsonderzoek in te vullen en zich aan te melden als meedenker voor de inrichting van de speelplekken in deze fase. Daarna werden specifieke vragen van bewoners aan tafel door de verschillende leden van het Ontwerpteam beantwoord.

Vervolg

Met nog een klein aantal laatste aanpassingen wordt het Definitief Ontwerp ter besluitvorming aan ons bestuur (college en raad) voorgelegd.

Tijdpad

Besluitvorming Definitief Ontwerp in College  juli 2015

Besluitvorming Definitief Ontwerp in Raad      september 2015

Aanvang werkzaamheden fase 1                      maart 2016