HOA fase 3

Heel Heer Oudelands Ambacht (HOA) gaat op de schop. Fase 1 is inmiddels gereed en fase 2 is gestart. Met de voorbereidingen van fase 3 zijn we onlangs gestart.

Eerste bewonersbijeenkomsten

De eerste bewonersbijeenkomsten zijn een feit. Tijdens de informatiebijeenkomsten op dinsdag 28 augustus of woensdag 5 september 2018 in het Develpaviljoen werd in een presentatie het project toegelicht. Daarna zijn we met de bewoners in gesprek gegaan om inzicht te krijgen in de knelpunten die bewoners ervaren in de openbare ruimte. Zoals over; groen, parkeren, openbare verlichting, het ophogen en de riolering. Dit deden we aan de hand van tekeningen met daarop de huidige inrichting en een beschrijving van wat de mogelijkheden zijn binnen de wijk qua groen, spelen en parkeren. We gingen ook in op wat bewoners zelf moeten doen zoals het ophogen rondom de woning en het aansluiten van de riolering. Na deze eerste bijeenkomsten stellen we voor de gehele openbare ruimte een ontwerp op. Hierbij proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met alle verbeteringen, aangedragen knelpunten, ideeën en wensen van de bewoners. Het is het streven van de gemeente om de inrichting van de wijk zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners en maximaal gebruik te maken van de suggesties die de bewoners als “ervaringsdeskundigen” inbrengen. Wel willen op voorhand wel aangeven dat het niet gaat lukken om aan alle wensen tegemoet te komen, aangezien wensen tegenstrijdig kunnen zijn of het beschikbare budget te boven gaan. Het zal vaak zoeken worden naar de beste compromissen en het algemeen belang. Maar ook daarvoor is de inbreng en bijdrage van bewoners in het proces belangrijk.

>>> Uitnodigingsbrief bewonersbijeenkomsten
>>> Reminder uitnodiging
>>> Kaart hoogteverschillen
>>> Uitnodigingsbrief  presentatie D.O.

Presentatie ontwerp

Het ontwerp is tijdens een tweede bijeenkomst, op dinsdag 22 januari in hotel Ara, aan de bewoners gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst lichtten wij het ontwerp voor de gehele openbare ruimte van fase 3 toe en gaven wij een toelichting op de gemaakte keuzes. Hierop zijn nog een aantal reacties gekomen en vervolgens verwerkt in het ontwerp. Het ontwerp kunt u hieronder downloaden.

>>> Ontwerp HOA fase 3
>>> Animatie van het ontwerp

Speelplekken

De speelplekken worden in samenspraak met de bewoners van HOA fase 3 aangepakt. Voordat de eerste bewonersbijeenkomst plaats vond ontvingen bewoners per post een brief met een link en inlog naar een digitale vragenlijst om wensen kenbaar te maken over de speelplek waar zij aan wonen. Tijdens de informatiebijeenkomst vertelden we meer over het proces en de mogelijkheden voor de toekomst. Op dit moment is het niet meer mogelijk om de vragenlijsten in te vullen. Het gaat om 8 speelplekken aan de:

  • Brucknerstraat
  • Delibesplaats
  • Scarlattiplaats
  • Smetanaplaats
  • Wagnerplaats
  • Von Weberplantsoen
  • Sweelinckplantsoen
  • Duparcstraat

Bij de presentatie van het ontwerp van de hele wijk worden per speelplek twee ontwerpen gepresenteerd waar omwonenden een voorkeur voor uit kunnen spreken.

Planning

Het ontwerp is aan de bewoners gepresenteerd en wordt nu definitief gemaakt. Hierna vindt er een aanbestedingsprocedure plaats voor het selecteren van de aannemer die de werkzaamheden voor de gemeente gaat uitvoeren. Vervolgens starten als eerste de nutsbedrijven met hun werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Dit staat gepland voor de tweede helft van 2019. Daarna starten de werkzaamheden aan het riool, ophogen, bestraten, verlichting, groen en speelplekken. De start voor de uitvoering van deze werkzaamheden staat gepland voor begin 2020 afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen? Dan horen wij dat graag op e-mailadres HOA@zwijndrecht.nl. De meest gestelde vragen zijn opgenomen in de brochure. Bewoners van fase 3 hebben deze brochure per post ontvangen. En is ook via deze site digitaal te raadplegen:

>>> HOA brochure fase 3

 

Huidige situatie