Heer Oudelands Ambacht - Grote aanpak openbare ruimte

De wijk Heer Oudelands Ambacht heeft last van verzakkingen in de openbare ruimte en tuinen. Bepaalde terreinen en woningen zijn hierdoor minder goed toegankelijk. Deze verzakkingen veroorzaken schade aan het straatwerk, de riolering, kabels en leidingen. De openbare ruimte moet daarom worden opgehoogd.

We grijpen deze kans ook aan om de woonomgeving flink op te knappen. Zieke en/of zwakke worden bomen gekapt en vervangen door nieuwe bomen. De speelplekken worden ook samen met de direct omwonenden onder de loep genomen. Verder wordt de openbare verlichting vervangen door LED lampen.

Voorbereiding per fase

Aan elke fase van uitvoering gaat een periode van intensieve voorbereiding vooraf. De gemeente wil de omwonenden graag betrekken bij de voorbereiding. Voordat we een definitief ontwerp vaststellen, willen we eerst van buurtbewoners en andere direct betrokkenen weten wat de problemen en wensen zijn. U moet hierbij denken aan zaken zoals parkeren, groen, spelen, verlichting en veiligheid. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de wijk weer voldoet aan de wensen van deze tijd. Binnen de gegeven technische en financiële kaders, verwachten we in goed overleg tot duurzame oplossingen te komen.

Meest gestelde vragen

In de HOA brochure vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Verder kunt u op deze pagina per fase de correspondentie met omwonenden terug vinden. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Mail dan naar HOA@zwijndrecht.nl.

Informatie per fase

Via de links hieronder vindt u de informatie die tot nu toe is verstrekt aan de bewoners van fase 1 t/m 3.

Fase 1 (afgerond)
Fase 2 (afgerond)
Fase 3 (uitvoeringsfase)

Duur project

Het project Grote aanpak Heer Oudelands Ambacht beslaat in totaal ruim 10 jaar. De werkzaamheden worden in 8 fasen uitgevoerd. En zelfs binnen een fase wordt het werk in deelgebieden uitgevoerd. Dit doen we om de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Over de planning worden omwonenden per brief geïnformeerd. De afbeelding hieronder geeft een grove planning.

Fases HOA
 << Klik op de kaart voor een grotere afbeelding >>

Ophoging

Op deze tekening ziet u hoe een privé terrein (tuin etc.) aangesloten wordt op het opgehoogde niveau van het openbaar gebied. Deze tekening geeft een gemiddelde weer, de exacte uitvoering is maatwerk.

Glasvezel

Veel mensen in de wijk Heer Oudelands Ambacht willen glasvezel. Nu de woonwijk op de schop gaat, lijkt dit het ideale moment. We roepen dan ook alle inwoners van Heer Oudelands Ambacht op om zich geheel gratis en vrijblijvend te registreren op www.opglas.nl. Dit is een onafhankelijke partij die inventariseert of er genoeg mensen zijn die glasvezel willen. Wanneer 30% van de wijk aangeeft daar interesse in te hebben, nemen zij contact op met exploitanten.