Sterrenbuurt fase 3- Grote aanpak openbare ruimte

De Sterrenbuurt heeft last van verzakkingen. De eerste 2 fasen zijn reeds in de periode 2010/2011 opgeknapt. Op deze pagina vindt u informatie over het opknappen van fase 3 van de buurt.

Kabels en leidingen

Stedin en Oasen hebben, daar waar benodigd, in het afgelopen jaar hun gas en waterleidingen + elektrakabels vervangen.

Planning

De werkzaamheden van de gemeente starten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 en duren ongeveer een klein jaar. De werkzaamheden geschieden in 2 fasen, in de eerste fase wordt de oude bestrating teruggebracht. Na ca. 1 jaar is de ondergrond gezet en wordt in 2020 de nieuwe bestrating aangebracht.

Uitvoering

Voordat de aannemer gaat starten met het vervangen van de riolering en het terugbrengen van de oude bestrating ontvangt u te zijner tijd de voor u relevante informatie. We weten dan wie de aannemer is, hoe de detailplanning eruit ziet en wat de gevolgen voor u zijn.

Huisaansluitingen riolering

Vanwege de verzakkingen dienen er tevens een groot aantal huisaansluitingen van de riolering vervangen te worden. De aannemer zal de eigenaar van de huisaansluiting, dus of de eigenaar van de woning of Woonkracht 10, hiervoor een aanbod doen. Het staat de eigenaar vrij om daar gebruik van te maken, respectievelijk de vervanging zelf uit te (laten) voeren.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Schipper via emailadres d.schipper@zwijndrecht.nl of 14078.

Tekeningen

Bebordingsplan

Nieuwe situatie

Fasering

Bewonersbrief

Bewonersbrief Fase 1a & 1b