Sterrenbuurt fase 3- Grote aanpak openbare ruimte

De Sterrenbuurt heeft last van verzakkingen. De eerste 2 fasen zijn reeds in de periode 2010/2011 opgeknapt. Op deze pagina vindt u informatie over het opknappen van fase 3 van de buurt.

Kabels en leidingen

Stedin en Oasen hebben, daar waar benodigd, in het afgelopen jaar hun gas en waterleidingen + elektrakabels vervangen.

Planning

De werkzaamheden van de gemeente starten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 en duren ongeveer een klein jaar. De werkzaamheden geschieden in 2 fasen, in de eerste fase wordt de oude bestrating teruggebracht. Na ca. 1 jaar is de ondergrond gezet en wordt in 2020 de nieuwe bestrating aangebracht.

Speelplek

Tijdens de bewonersavond in december is nagedacht over een mogelijke speelplek in het plantsoen aan de Zuiderkruisstraat. Voorgesteld werd een speelterrein wat op een natuurlijke manier ingericht wordt. Enkele kinderen hebben op deze avond hun ideeën ook doorgegeven. Helaas moeten wij u melden dat het speelplekje er niet gaat komen. De gemeenteraad stelt namelijk geen geld beschikbaar voor nieuwe speelplekken. Hierover is onlangs een besluit genomen. In december was dit nog niet bekend.

Uitvoering

Voordat de aannemer gaat starten met het vervangen van de riolering en het terugbrengen van de oude bestrating ontvangt u te zijner tijd de voor u relevante informatie. We weten dan wie de aannemer is, hoe de detailplanning eruit ziet en wat de gevolgen voor u zijn.

Huisaansluitingen riolering

Vanwege de verzakkingen dienen er tevens een groot aantal huisaansluitingen van de riolering vervangen te worden. De aannemer zal de eigenaar van de huisaansluiting, dus of de eigenaar van de woning of Woonkracht 10, hiervoor een aanbod doen. Het staat de eigenaar vrij om daar gebruik van te maken, respectievelijk de vervanging zelf uit te (laten) voeren.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Schipper via emailadres d.schipper@zwijndrecht.nl of 14078.

Definitief ontwerp

Bekijk hier de tekeningen van het definitief ontwerp voor het noordelijk en het zuidelijk deel.

Noordelijk deel

Zuidelijk deel