Sterrenbuurt fase 3- Grote aanpak openbare ruimte

De Sterrenbuurt heeft last van verzakkingen. De eerste 2 fasen zijn reeds in de periode 2010/2011 opgeknapt. Op deze pagina vindt u informatie over het opknappen van fase 3 van de buurt.

Planning

De werkzaamheden van de gemeente zijn in het voorjaar van 2019 gestart. De aannemer vervangt tot medio februari 2020 de riolering en brengt vervolgens de oude bestrating op de rijbaan terug. Na een rustperiode waarin de grond inklinkt wordt de straat definitief gemaakt met nieuwe materialen. De bestratingswerkzaamheden zijn in het najaar van 2020 gereed.

Uitvoering

Aannemer Kraaijeveld uit Barendrecht informeert de aanwonenden over de planning en voortgang van de werkzaamheden. Deze worden per straat in fases uitgevoerd.

Informatie

Voor vragen over de uitvoering kunt u terecht bij de omgevingsmanager van de aannemer, Rijn Krauweel, krauweel@kraaijeveldbarendrecht.nl .

Tekeningen

Bebordingsplan

Nieuwe situatie

Fasering

Bewonersbrief

Bewonersbrief Fase 1a & 1b