Schildersbuurt - Grote aanpak openbare ruimte

We knappen de Schildersbuurt op. Dit doen wij omdat het maaiveld is verzakt en het straatwerk in slechte staat verkeert. Daarbij is de riolering na zestig jaar aan vervanging toe.

Omdat wij de buurt toch flink onder handen nemen, wordt daarbij ook het groen geheel vernieuwd. Daarnaast worden de noodzakelijke verkeerskundige wijzigingen aangebracht.

Schildersbuurt

Fases

De werkzaamheden zijn in 3 fases verdeeld. Fase 1 is klaar en fase 2 is gestart op 11 februari. Aannemer Timmer-Verzijl uit Dordrecht voert de werkzaamheden voor fase 2 uit. Hij heeft een uitvoeringsplanning per deelgebied gemaakt. Hierop is te zien wanneer in welke straat gewerkt wordt. Voor de start van de werkzaamheden worden de bewoners hierover per deelgebied geinformeerd.

Op 22 januari heeft een inloopavond plaatsgevonden waarbij de aannemer heeft uitgelegd hoe hij te werk gaat.

Omgevingsmanager

Net als in fase 1 wordt er door de aannemer van fase 2 een omgevingsmanager ingezet. Dit is de heer Jan Versloot, bereikbaar op (078) 625 08 00 of 06 25 73 58 70.

Schildersbuurt app

Ook heeft de aannemer een app waarin de voortgang van de werkzaamheden te volgen is. U kunt de app via deze QR-code downloaden.

QR code Schilderbuurt app

Bomen en nieuw beplantingsplan

We hebben door een deskundige laten beoordelen in hoeverre de bestaande bomen bij de geplande ophoging behouden konden blijven. Helaas bleek dat veel bomen er slecht aan toe waren, deze bomen waren ongezond en zouden niet oud worden. Daarnaast was een groot deel van de bomen niet bestand tegen de ophoging. Er zijn daarom veel bomen gekapt.

De gemeente wil in het nieuwe plan zoveel mogelijk bomen terugbrengen en ook met andere beplanting ervoor zorgen dat de Schildersbuurt groen blijft. Er is daarvoor een beplantingsplan gemaakt. In het beplantingsplan wordt de keuze gemaakt welk type boom, plant of ander groen waar komt te staan. Dit plan is besproken met de klankbordgroep. In fase 1 zijn nieuwe bomen en beplanting inmiddels geplant. Voor fase 2 zal dit in het najaar van 2019 plaatsvinden.

Spelen

Ook zijn alle speelplekken in de Schildersbuurt geïnventariseerd en beoordeeld. Er zijn in totaal zes kleine speelplekken voor diverse leeftijdscategorieën in de buurt. Deze blijven bijna allemaal op dezelfde plek en ook zullen de meeste speeltoestellen niet vervangen worden. Waar nodig, vanwege de valhoogte, zullen sommige speeltoestellen een valdempende ondergrond krijgen. Hier is voor gekozen omdat er in de Schildersbuurt geen locatie is voor één grote speelplek.

Ontwerp en overige tekeningen

Bewonersbrieven

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider Robert Penning op via telefoonnummer (078) 770 28 76 of r.penning2@zwijndrecht.nl.