Eikeboomstraat en omgeving

Het gebied rondom de Eikeboomstraat is toe aan een grote opknapbeurt. De riolering, bestrating en het groen in het gebied zijn verouderd en zijn aan vervanging toe.

Eikeboomstraat en omgeving

Het project wordt uitgevoerd in de volgende straten: Eikeboomstraat, Groene Kruispad, Kruisstraat, Noteboomstraat, Schoolstraat, Wilgenstraat en Wilhelminastraat.

Wat gaat er gebeuren?

Het is de bedoeling om in 2021 de werkzaamheden uit te voeren. Hierbij wordt het riool vervangen of gerepareerd. De bestrating wordt bijna helemaal vernieuwd en de groenvoorzieningen worden verbeterd. Om dit goed voor te bereiden zijn er al een aantal onderzoeken uitgevoerd. Zo zijn er proefsleuven gegraven om de ligging van de kabels en leidingen vast te kunnen stellen. Er worden nog meer onderzoeken verricht, zoals bijvoorbeeld een milieukundig bodemonderzoek.

Bewonersavonden

Ter voorbereiding op deze werkzaamheden is op 8 november 2018 een informatieavond gehouden. Op deze druk bezochte avond is een presentatie gehouden van de komende werkzaamheden. Ook hebben we de aandachts- en knelpunten van de bewoners verzameld. Met deze punten hebben we in het ontwerp zoveel mogelijk proberen rekening te houden.

Op 15 april 2019 is, op een druk bezochte avond, het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd. De bewoners hebben hun reactie op het ontwerp kunnen geven. Ook hebben de bewoners kunnen stemmen over twee ontwerpkeuzes, namelijk het invoeren van éénrichtingsverkeer en wel of niet toepassen van drempels. De uitslag van de stemming wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.  

De antwoorden op de meest gestelde vragen tijdens de avonden leest u hier.

Het ontwerp

Het ontwerp dat tijdens de inloopavond op 15 april 2019 is gepresenteerd kunt u hier bekijken. Het 3d filmpje dat tijdens de avond is afgespeeld kunt u hier bekijken.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over dit project? Neem dan contact op met de projectleider Ger Franssen via gja.franssen@zwijndrecht.nl of via telefoonnummer 14 078.