Gladheid

Tijdens de winterperiode kunnen wegen, fietspaden en trottoirs glad worden door ijzel, sneeuw en kou. Samen met partner (Waterschap) zorgt de gemeente voor de bestrijding van gladheid, op de openbare wegen en paden binnen de gemeente. Voor particuliere wegen of terreinen is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding. Het strooien in woonstraten heeft een lagere prioriteit. Vaak is strooien in woonstraten weinig effectief omdat er te weinig auto’s rijden waardoor de straat gemakkelijk weer kan opvriezen.

Wat kunt u zelf doen

De gemeente doet er alles aan om u veilig op weg te laten gaan. Zodra er een melding van gladheid binnenkomt, beginnen de strooiwagens, nu ook preventief, met strooien. Maar ook op gestrooide routes kan het glad zijn, gladheidomdat het zout tijd nodig heeft om ijs of sneeuw te laten smelten. Pas uw snelheid in het verkeer daarom altijd aan en wees voorzichtig. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het strooien of sneeuwvrij maken van de stoep.

U kunt er voor zorgen dat u zout of zand in huis heeft, een bezem en sneeuwschep om de stoep schoon te maken. Deze materialen zijn te koop bij diverse plaatselijke winkels. Omdat het eerdere jaren weinig effectief bleek, stelt de gemeente geen strooizout beschikbaar voor privégebruik.

De gemeentewerf staat vanaf nu paraat om de gladheid te bestrijden. De routes, strooiwagens en sneeuwschuivers zijn de afgelopen weken getest in een zogenaamde vlootschouw: de generale repetitie voor het bestrijden van gladheid. Een strooicoördinator vertelt er meer over:
 

"Sinds 2017 werken wij met twee ploegendiensten. Dit houdt in dat er 21 collega's zijn om de gladheid te bestrijden. Er zijn zeven voertuigen inzetbaar met de benodigde strooiunits, borstels en sneeuwploegen, voor zowel de fietspaden als de doorgaande routes. Het ponton van de waterbus en de haltes van het openbaar vervoer worden bij sneeuw en ijzel handmatig geruimd en gestrooid.

Vorig jaar zijn we begonnen met een andere manier van gladheidsbestrijding: het strooien van nat zout. Tijdens het strooien wordt er zout water toegevoegd aan het droge wegenzout. Het voordeel hiervan is dat het mengsel zwaarder wordt en beter aan het wegdek hecht. Een ander voordeel is dat er preventief gestrooid kan worden. Zo hoeft er mogelijk niet uitgerukt te worden in de nachtelijke uren. Verder levert het nat zout strooien een besparing op van het te verstrooien wegenzout. Het verwaait namelijk minder.

We zijn in het bezit van een gladheid meldsysteem (GMS). Het systeem is een weerstation met en een aantal meetpunten in het wegdek. Onder andere de windsnelheid, neerslag, luchtvochtigheid, luchttemperatuur en wegdektemperatuur worden gemeten. Ook hebben we de mogelijkheid om bij zeer plaatselijke neerslag, gericht, de weersverwachtingen op te vragen bij een weerbureau en daar naar te handelen. Leuk weetje: afgelopen winter is er 150 ton wegenzout verbruikt."

Routes en meer informatie

De doorgaande wegen en fietspaden worden op dezelfde wijze als in 2017 gestrooid en schoon geschoven. De routes kunt u hieronder downloaden.

Route 1

Route 2

Route 3

Route 4

Route 5

Route 6

Route 7

Sluipverkeer zonder paaltje

Nu paaltjes in het fietspad zijn verwijderd om ruimte te geven aan de strooiwagens, worden voet- en fietspaden als sluipweg gebruikt door automobilisten. De afgelopen weken kreeg de gemeente regelmatig een melding met de vraag of hier iets aan te doen is. Vanzelfsprekend zijn voet- en fietspaden verboden voor motorvoertuigen. De politie handhaaft op dit onjuiste gedrag en ook het handhavingsteam ziet er tijdens hun ronde extra op toe. Een melding doen is daarom niet nodig. Verder dan handhaving kan de gemeente zelf helaas weinig doen.

De paaltjes laten staan en alleen verwijderen als de strooier er langs moet is helaas geen optie. Door de zeer slechte weersomstandigheden tijdens het strooien, is het vanwege de veiligheid voor de chauffeur niet mogelijk tijdens het strooien het voertuig te verlaten. Daarnaast kan de paal vastgevroren zijn, waardoor de strooier de route niet kan vervolgen. In de meeste gevallen is het voor de strooiwagen onmogelijk om te keren (ruimtegebrek). Niet strooien is in de meeste gevallen ook geen optie omdat het veelal een doorgaande hoofd- en fietsroutes betreft. Het strooien moet dus ongehinderd kunnen plaatsvinden.

Uitgelicht