Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

In juni 2016 is ons nieuwe Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) 2016-2030 vastgesteld door de Gemeenteraad.

Een heldere en toekomstgerichte integrale visie verkeer, vervoer en mobiliteit is van belang voor een bereikbaar en leefbaar Zwijndrecht. Een goede bereikbaarheid is voor de economische vitaliteit van Zwijndrecht van groot belang. Tegelijk stellen inwoners en bezoekers van Zwijndrecht steeds hogere eisen aan de leefomgeving en aan de veiligheid. Het GVVP draagt bij aan een aantrekkelijk Zwijndrecht, waarin het goed wonen, werken en recreëren is."

Gemeentelijk verkeer-en vervoersplan