Gehandicaptenparkeerplaats

Een individuele invalidenparkeerplaats is een parkeerplaats waar uitsluitend de auto van een gehandicapte met een bepaald kenteken mag parkeren. Een individuele invalidenparkeerplaats is te herkennen aan een paal met een verkeersbord met daaronder het kenteken van de auto en aan de parkeervakbelijning op het wegdek.

Medisch advies

Bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats moet u altijd voor een medisch advies naar een arts van Argonaut Advies. De kosten hiervoor betaalt u vooraf aan Argonaut.

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag duurt maximaal 12 weken. Als u eerst voor een medisch advies naar het spreekuur moet, stuurt de gemeente uw aanvraag door naar Argonaut. U krijgt van hen een oproep voor het spreekuur aan het Stationsplein 17 in Dordrecht. De arts beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en geeft hierover advies aan de gemeente. De arts mag met uw toestemming bij uw huisarts of specialist informatie opvragen. Met het advies van Argonaut neemt de gemeente een beslissing. U krijgt een brief met onze beslissing.

Voorwaarden

 • Download het Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats (pdf, 45 kb)
 • Vul het formulier volledig in en stuur het naar:
  Gemeente Zwijndrecht
  T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel
  Postbus 15
  3330 AA Zwijndrecht
 • De aanvrager dient ingeschreven te staan als inwoner van de gemeente en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs;
 • Parkeren op eigen terrein is niet mogelijk en kan ook niet op redelijke wijze gerealiseerd worden;
 • De invaliditeit van aanvrager dient een permanent en progressief karakter te hebben en heeft een loopafstand van maximaal 25 meter;
 • De parkeerplaats mag geen belemmering vormen voor de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer en dergelijke;
 • Er dienen voldoende parkeerplaatsen over te blijven voor algemeen gebruik.

Kosten

 • U betaalt €98,- voor het medische advies
 • U betaalt €50,- extra indien u voor de keuring een huisbezoek wenst
 • De kosten voor het medisch advies betaalt u vooraf binnen 10 dagen op rekeningnummer NL32 RABO 0314 1907 24. aan Argonaut. Als het bedrag ontvangen is krijgt u een oproep voor de medische keuring.
 • U krijgt geen geld terug als u uw aanvraag intrekt of als de gemeente uw aanvraag afwijst.
 • U betaalt voor het nemen van het verkeersbesluit voor het beschikbaarstellen van de gehandicapte parkeerplaats €113,-
 • U betaalt voor het plaatsen van een verkeersbord met kenteken op een gereserveerde plaats  €226,-
 • U betaald voor het vervangen van een kentekenbord op een gereserveerde plaats  €113,-

Bijzonderheden

Let op: Omdat de kosten voor het aanvragen en aanleggen van de invalidenparkeerplaats erg hoog zijn en voor uw eigen rekening komen, raden wij u ten zeerste aan om na te gaan of een parkeerplaats binnen 25 meter van uw woning mogelijk is en of u aan de andere voorwaarden voldoet.

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl

Meenemen

 • Kopie kentekenbewijs deel II/IB
 • Geldig rijbewijs
 • Gehandicaptenkaart