Gehandicaptenparkeerkaart

Hoe doet u de aanvraag?

Per post

Aan de balie

 • U maakt hiervoor een afspraak via de link of u belt met de gemeente op nummer 14 078.

Afspraak maken

Medisch advies

Bij de 1e aanvraag gehandicaptenparkeerkaart moet u altijd voor een medisch advies naar een arts van Argonaut Advies. De kosten hiervoor betaalt u vooraf aan Argonaut. De arts van Argonaut bepaalt daarna of u een volgende keer opnieuw gekeurd moet worden. Dit vermeldt hij in uw dossier.

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag duurt maximaal 8 weken. Als u eerst voor een medisch advies naar het spreekuur moet, stuurt de gemeente uw aanvraag door naar Argonaut. U krijgt van hen een oproep voor het spreekuur aan het Stationsplein 17 in Dordrecht. De arts beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en geeft hierover advies aan de gemeente. De arts mag met uw toestemming bij uw huisarts of specialist informatie opvragen. Met het advies van Argonaut neemt de gemeente een beslissing. U krijgt een brief met onze beslissing.

Voorwaarden

Bestuurderskaart

 • als u door ziekte of handicap voor langere tijd niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen. Ook niet met een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een rollator

Passagierskaart

 • als u door ziekte of handicap voor langere tijd niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen. Ook niet met een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een rollator
 • als u bij vervoer van deur tot deur volledig afhankelijk bent van hulp van de bestuurder

Instellingenkaart

 • als uw instelling mensen met een handicap vervoert die zelf ook voor een bestuurderskaart of passagierskaart in aanmerking komen
 • als uw instelling valt onder Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Kosten

 • U betaalt €98,- voor het medisch advies
 • U betaalt  €50,00 extra indien u voor de keuring een huisbezoek wenst
  De kosten voor het medisch advies betaalt u vooraf binnen 10 dagen op rekeningnummer NL32 RABO 0314 1907 24. aan Argonaut. Als het bedrag ontvangen is krijgt u een oproep voor de medische keuring.
 • U betaalt €56,50 voor de gehandicapte parkeerkaart, dit bedrag betaalt u bij het ophalen van de kaart aan de balie bij publiekscontacten, gemeentewinkel Zwijndrecht.

U krijgt geen geld terug als u uw aanvraag intrekt of als de gemeente uw aanvraag afwijst.

Meenemen bij het afhalen

U, of iemand anders, neemt bij het ophalen van uw gehandicaptenparkeerkaart (GPK) mee:

 • twee pasfoto's
 • een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • brief met toekenningsbesluit
 • uw oude GPK, als u deze eerder heeft gehad

Vernieuwen kaart

U vraagt ongeveer acht weken voor het verlopen van uw gehandicapten parkeerkaart een nieuwe kaart aan.