Parkeren Stationsgebied

Met ingang van 1 september 2017 wordt in de omgeving van het station van Zwijndrecht een blauwe zone van kracht. De blauwe zone zal gelden van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur.

De blauwe zone komt in de plaats van het betaald parkeren in de omgeving van het station, maar strekt zich straks uit over een groter gebied. Deze maatregel wordt genomen om de overlast die bewoners ondervinden van parkerende forenzen terug te dringen.

Raadsvoorstel en –besluit 'Omzetten parkeerregulering'

Beleidsregels

Verkeersbesluit

Plattegronden blauwe zones Stationsplein

Parkeertellingen
Om de parkeersituatie goed te kunnen beoordelen, zijn parkeertellingen gehouden. Onderstaand onderzoek laat zowel de resultaten van het stationsgebied zien, als van de omgeving Veerplein/Maasplein en Westkeetshaven. Ook na de invoering houdt de gemeente de parkeersituatie in de gaten.
Parkeeronderzoek Zwijndrecht

Parkeren voor treinreizigers
Voor treinreizigers is achter het station Zwijndrecht aan de Westelijke Parallelweg een P&R terrein ingericht. Hier zijn 126 parkeerplaatsen beschikbaar. Voor treinreizigers die reizen met een OV chipcard is deze parkeergelegenheid gratis.

Ontheffing
De blauwe zone geldt van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur. Bezoekers kunnen binnen de aangegeven tijd met gebruikmaking van een parkeerschijf maximaal twee uur hun auto parkeren.
Per gebied kunnen bewoners in aanmerking komen voor een bewonersontheffing (één per bewoner) en voor bezoekersontheffingen (twee per adres). Bedrijven kunnen indien zij eigendom hebben of gevestigd zijn binnen het gebied maximaal drie ontheffingen krijgen.
De gemeente heeft een brief naar de bewoners en bedrijven in het gebied van de blauwe zone verstuurd met uitleg over de blauwe zone en het aanvragen van de ontheffingen.

Kantoren Vierdrecht
Gelijktijdig met de instelling van een blauwe zone in het bewonersgebied worden ook alle openbare parkeerplaatsen nabij Vierdrecht in een blauwe zone ondergebracht met een maximale parkeerduur van 2 uur. De huurders die gevestigd zijn in de Vierdrechtgebouwen kunnen voor dit gebied een ontheffing aanvragen. Per bedrijf worden maximaal drie ontheffingen verstrekt. Ook zij ontvangen hierover een brief.

Kosten voor ontheffingen
De parkeervergunning wordt vervangen door een ontheffing blauwe zone. De kosten blijven nagenoeg hetzelfde. Een bewonersontheffing voor een jaar gaat € 39,00 kosten. Voor een bezoekersontheffing betaalt u € 54,00. Een bedrijfsontheffing voor een jaar kost € 108,00. Voor dienstenleveranciers is een tijdelijke ontheffing mogelijk voor de duur van één maand. Als u dit jaar al betaald heeft voor een parkeervergunning, ontvangt u automatisch een vervangende ontheffing (geen additionele kosten).

Welke stappen volgen?
Verkeersbesluit
Voor het instellen van een blauwe zone is een verkeersbesluit nodig. Het verkeersbesluit is 10 mei 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en in Stadsnieuws in weekblad De Brug. De bezwaarschriftentermijn is verstreken. Het verkeersbesluit is nu van kracht.
De blauwe zone treedt per 1 september 2017 in werking zodra de bebording en belijning is aangebracht.

Evaluatie
Aan de hand van parkeertellingen en eventuele reacties van omwonenden en werkenden zal de parkeersituatie in de gaten worden gehouden. Na twee jaar vindt een evaluatie plaats.

Uitgelicht

livecom.net chat