Tegemoetkoming in de woonlasten

In verband met de precariobelasting op kabels en leidingen die nutsbedrijven doorbelasten aan huishoudens is voor 2019 besloten een tegemoetkoming in de woonlasten te verstrekken. 
Net als in 2017 en 2018 ontvangen alle huishoudens die op 1 januari 2019 belastingplichtig zijn voor de afvalstoffenheffing deze tegemoetkoming in de woonlasten van € 22,-. Deze staat vermeld op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking.