Gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

Informatie Registratie politieke partij

Politieke groeperingen die onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 2018, moeten deze aanduiding uiterlijk op woensdag 27 december 2018 bij het centraal stembureau bij de gemeente Zwijndrecht laten registreren.

Voor groeperingen waarvan de naam al voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, is het niet nodig de aanduiding opnieuw te laten registreren. Ook de plaatselijke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven de aanduiding voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 niet te registreren

Een politieke groepering die niet om een registratie van een aanduiding verzocht heeft kan toch deelnemen aan de verkiezing met een ‘blanco’ lijst (zonder vermelding van een aanduiding boven de kandidatenlijst).

Bij het schriftelijk registratieverzoek (zie hiervoor model G3-1) moeten de volgende stukken worden ingediend:

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom € 112.50
 • een verklaring van de politieke groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen.
 • kopieën (geldig) legitimatiebewijs van de gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde

Bij inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 wordt de waarborgsom terugbetaald.

Het verzoek wordt afgewezen indien:

 • de aanduiding in strijd is met de openbare orde
 • de aanduiding verwarrend is omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al een registratieverzoek is ingediend
 • de aanduiding misleidend is voor de kiezers
 • de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat
 • de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenkomt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon
 • op dezelfde dag een registratieverzoek wordt ingediend met dezelfde/ gelijkluidende aanduiding.

Voorinlevering kandidatenlijsten

Van maandag 29 januari 2018 t/m donderdag 1 februari kunnen de kandidatenlijsten op afspraak ter controle aangeboden worden.

Kandidaatstelling maandag 5 februari 2018

De dag van kandidaatstelling voor de Gemeenteraadsverkiezingen is vervolgens op maandag 5 februari 2018. Dan kunnen politieke groeperingen die mee willen doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen een kandidatenlijst inleveren bij de Gemeentewinkel.

 

Uitgelicht