Ouderlijk gezag

Alle minderjarigen, dus iedereen jonger dan 18 jaar, staan onder het gezag van een of meer volwassenen. Meestal zijn dit beide ouders of is het een van hen. Ouders die getrouwd zijn bij de geboorte van hun kind, hebben automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag. Ouders die niet meer getrouwd zijn behouden na echtscheiding meestal samen het ouderlijk gezag. In uitzonderingsgevallen bepaalt de rechter dat één van beiden het ouderlijk gezag krijgt.

Kosten

Uw aanvraag is gratis.

Bijzonderheden

U regelt dit via de website van de rechtbank.

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl