Overlijden

Aangifte van overlijden vindt plaats in de gemeente waar de persoon is overleden. In Nederland moet een overledene binnen 6 dagen na overlijden begraven of gecremeerd worden. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op en geeft het verlof tot begraven of cremeren af aan diegene die aangifte doet (meestal is dit een begrafenisondernemer).

Hoe doet u aangifte van overlijden?

  • zonder afspraak (onder openingstijden) aangifte doen bij de burgerlijke stand, afdeling Gemeentewinkel
  • afspraak maken via telefoonnummer 14078 of maak online een afspraak
  • per mail naar publiekscontacten@zwijndrecht.nl
  • per fax naar 078-7708123

Benodigdheden?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • bij natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden (afgegeven door een arts die het overlijden heeft vastgesteld)
  • bij een niet natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar (afgegeven door de officier van Justitie)
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek);
  • trouwboekje (niet verplicht)

Wat kost een aangifte van overlijden?

De aangifte en het afgeven van het verlof tot begraven of cremeren zijn kosteloos.

De kosten van een overlijdensakte kunt u vinden in de legesverordening onder 'Burgerlijke Stand' (Hoofdstuk 1.1)