Erkenning kind

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus is de gemeentewinkel alleen open voor dringende zaken. U kunt op dit moment geen afspraak maken voor erkenning. Kan de erkenning niet wachten? Neem dan contact met ons op via 14 078.

Meer informatie over onze aangepaste openingstijden

Met de erkenning neemt u wettelijk het ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet per se de biologische ouder te zijn.

Door erkenning:

  • kan het kind uw achternaam krijgen
  • ontstaat er een onderhoudsplicht tussen u en het kind
  • kan het kind van u erven en andersom

De erkenning regelt u vóór of ná de geboorte.
Ouderlijk gezag regelt u ná de geboorte bij de Rechtbank.

Kosten en afhandeling

  • de erkenning is gratis. Wij maken direct de erkenningsakte op
  • erkenningsakte € 13,80

Regelen

U komt samen met de biologische moeder en op afspraak naar de balie van de gemeente.

Afspraak maken voor erkenning

Keuze achternaam

Bij de erkenning van het 1e kind kiezen beide ouders de achternaam van dit kind. De biologische moeder geeft haar toestemming voor de erkenning en de keuze van de achternaam. Dit doet u samen persoonlijk aan de balie van de gemeente. Al uw volgende (erkende) kinderen uit dezelfde relatie krijgen deze gekozen achternaam.

Erkenning vóór of na geboorte

Erkenning vóór de geboorte

Bij erkenning vóór de geboorte neemt u bij de geboorteaangifte het afschrift van de erkenningsakte mee. Het kind krijgt bij de aangifte de gekozen achternaam. In de geboorteakte vermelden we beide ouders als ouders van het kind.

Na de geboorte of een later tijdstip

Bij erkenning na geboorte of op een nog later tijdstip krijgt het kind éérst de achternaam van moeder. In de geboorteakte staat ook alleen moeder als ouder van het kind vermeld. Na de erkenning nemen we de andere ouder op. Pas dan krijgt het kind de door u gekozen achternaam. Ook erkenning tijdens de geboorteaangifte is een erkenning na geboorte.

Identiteitsbewijs

Als door erkenning de achternaam van het kind verandert, is een identiteitsbewijs met oude gegevens niet meer geldig. Deze levert u in bij de gemeente. U vraagt tegen betaling een nieuw identiteitsbewijs aan.

Getrouwd of registratie partnerschap voor geboorte

Wanneer u en uw partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, is erkenning niet nodig. Beide partners nemen wij als ouders op in de geboorteakte.

Dit geldt ook als twee vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik is gemaakt van een onbekende donor volgens de wet.

Toestemming nodig bij erkenning

Bij erkenning van kinderen tot en met 15 jaar, geeft de moeder altijd toestemming voor de erkenning.

  • bij erkenning vóór de geboorte komen beide ouders samen naar de balie van de gemeente. De natuurlijke moeder geeft dan persoonlijk toestemming.
  • bij erkenning van kinderen ná de geboorteaangifte tot en met 11 jaar komt de natuurlijke moeder mee naar de balie van de gemeente
  • bij erkenning van kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar komen de natuurlijke moeder en het kind mee naar de balie van de gemeente. Zij geven dan allebei persoonlijk toestemming voor de erkenning

Bij erkenning van kinderen van 16 jaar of ouder komt het kind met de ouders naar de balie van de gemeente. Het kind geeft dan toestemming voor de erkenning en kiest zelf de achternaam.

Meebrengen bij erkenning
  • een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van beide ouders
  • een bewijs dat u niet getrouwd bent in het buitenland wanneer u ná uw 17e jaar in het buitenland gewoond heeft
Ouderlijk gezag

Door erkenning krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over het erkende kind. Als moeder 18 jaar of ouder is, heeft zij direct het ouderlijk gezag. Via de rechtbank vraagt u direct online of schriftelijk via de post samen met moeder het ouderlijk gezag aan.
Voor het geval u beiden komt te overlijden, kunt u als ouders kosteloos het gezag over uw minderjarige kinderen regelen. U wijst daarvoor een voogd aan.

Kind in het buitenland geboren

Wilt u een kind erkennen dat in het buitenland geboren is? Maak dan een afspraak en kom langs voor meer informatie. U hoort dan precies van ons wat u voor de erkenning nodig heeft.  

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid