Echtscheiding

Het verzoek tot echtscheiding wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank. U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand in.

Kosten

De inschrijving is gratis.

Bijzonderheden

Zodra de beschikking (uitspraak van de rechter) onherroepelijk is, laat u of uw advocaat uw echtscheiding inschrijven. U of uw advocaat biedt de beschikking binnen 6 maanden aan bij de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken. De gemeente schrijft uw echtscheiding vervolgens zo mogelijk dezelfde dag nog in, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen. De echtscheiding is rechtsgeldig na onze inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl