Verloren en gevonden voorwerpen

 Heeft u een voorwerp verloren of gevonden? Meld of vind dit dan via www.verlorenofgevonden.nl. Bij diefstal van een voorwerp doet u aangifte bij de politie. Brommers en scooters vallen niet onder gevonden of verloren voorwerpen. Ook hiervan doet u aangifte bij de politie. Bent u uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs kwijt? Doe dan aangifte aan de balie van de gemeente. Vermissing van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart kunt u ook online regelen via het webformulier. Uw document staat dan nationaal en internationaal als vermist.

Afhandeling

 • Verloren voorwerp: bekijk op www.verlorenofgevonden.nl of uw voorwerp is gevonden
 • Gevonden voorwerp: meld dit via www.verlorenofgevonden.nl en bewaar het voorwerp thuis
 • Paspoort of Nederlandse identiteitskaart gevonden: geef deze af bij de gemeente
 • Paspoort of Nederlandse identiteitskaart vermist: meld dit via het webformulier 'vermissing'

Online regelen


Meer informatie

Gevonden voorwerpen

Een gevonden paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs mag u niet thuis bewaren, dit brengt u altijd naar de gemeente. U meldt dit niet via www.verlorenofgevonden.nl. Om fraude te voorkomen vernietigt de gemeente deze documenten.

Via www.verlorenofgevonden.nl of telefonisch doet u aangifte en bewaart het gevonden voorwerp bij u thuis. U mag het voorwerp ook inleveren bij de gemeente. Wanneer de eigenaar zich binnen 1 jaar meldt, brengen wij u met elkaar in contact.
Als de eigenaar zich niet binnen 1 jaar meldt en het voorwerp ligt bij u thuis, mag u het voorwerp houden. U ontvangt van ons bericht als de termijn van 1 jaar voorbij is.

Via de links ziet u of uw gevonden voorwerp geen gestolen voorwerp is. U neemt contact op met de politie wanneer het door u gevonden voorwerp als gestolen staat geregistreerd. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 8844.

Telefonisch of persoonlijk melden

Telefonisch of persoonlijk melden kan ook:

 • via ons telefoonnummer 14 078
 • bij de receptie van de gemeente
  * maandag, woensdag en vrijdag:  09.00 - 12.00 uur
  * dinsdag en donderdag:  14.00 - 19.30 uur

 

Overzicht gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen die voor 1 november 2017 gevonden zijn staan vermeld op het overzicht hieronder. Er komen vanaf deze datum geen nieuw gevonden voorwerpen op. U kijkt hiervoor op www.verlorenofgevonden.nl

Als u denkt dat uw verloren voorwerp gevonden is, geeft u ons het nummer van het voorwerp uit de lijst op. Als het aannemelijk is dat het gevonden voorwerp uw eigendom is, mag u het voorwerp afhalen bij de receptie van de gemeente of bij de vinder thuis. Gevonden sleutels staan niet op de lijst, sleutels met specifieke kenmerken (zoals autosleutels) staan er wel op. Staat uw sleutel(s) niet in het overzicht? Dan bent u van harte welkom om in onze sleutelbak te kijken of uw sleutel(s) gevonden is.

Gevonden voorwerp ophalen

U krijgt het gevonden voorwerp mee als het aannemelijk is dat u de eigenaar bent. U neemt hiervoor mee:

 • uw identiteitsbewijs
 • het eigendomsbewijs zoals:
  • een aankoopbon
  • een foto of
  • ander bewijsmateriaal

Gestolen voorwerp

Als uw voorwerp gestolen is, doet u altijd aangifte bij de politie. Op www.verlorenofgevonden.nl leest u of uw voorwerp gevonden is.

Fiets kwijt

Voor het parkeren van fietsen heeft de gemeente een fietsbeleid. Fietsen worden verwijderd wanneer u deze fout geparkeerd heeft of vergeten bent op te halen uit de fietsenstalling. U kunt tegen betaling uw fiets terughalen via de fietsafhandelcentrale.

Minicontainer kwijt

Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of uw container gevonden is. U neemt contact op met HVC  via klantenservice@hvcgroep.nl of telefoonnummer 0800 0700. HVC maakt dan met u een afspraak voor het bezorgen van een nieuwe minicontainer.

Wetgeving