Welstandsnota

De nieuwe welstandsnota bestaat uit gebiedsgerichte, objectgerichte en algemene welstandscriteria. Een gemeentebreed onderzoek en nauwkeurige analyses van de gebouwde omgeving hebben geleid tot specifieke gebiedsgerichte criteria op wijk-, buurt-, straat- en zelfs gebouwniveau. Bij deze inventarisatie is onderscheid gemaakt tussen drie verschillende waardebepalingen: generieke bebouwing, waardevolle bebouwing en bijzonder waardevolle bebouwing. Het doel van deze opzet is het inzichtelijker en publieksvriendelijker maken van het welstandsbeleid van de gemeente Zwijndrecht. Voor de meeste plannen is nu voor eenieder inzichtelijk gemaakt wanneer een plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

1-7 Beleidsgedeelte

8.1 Maasboulevard

8.2 Wijk Walburg

8.3 Oud Centrum

8.4 Noord

8.5 Molenvliet_Ter Steeghe

8.6 Bakestein

8.7 Rangeerterrein Kijfhoek

8.8 Corridor

8.9 Kort Ambacht

8.10 HOA_Develpark

8.11 Groote Lindt

8.12 Nederhoven

8.13 De Geer

8.14 Buitengebied

8.15 Heerjansdam

9 Objectgerichte welstandscriteria

10. Voorzieningencluster Heerjansdam

Bijlage

Dit beeldkwaliteitsplan is een nadere uitwerking van de gemeentelijke Welstandsnota 2014 en geldt als gebiedsgerichte welstandscriteria voor de woningbouwlocatie aan de Sportlaan nabij het voorzieningencluster.