Planschade

Lijdt u schade door een maatregel op het gebied van de ruimtelijke ordening? Is uw pand door deze maatregel minder waard geworden? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen bij de gemeente.