Wijzigingsplan 'Buitengebied, locatie Kijfhoek 11'

Het wijzigingsplan 'Buitengebied, locatie Kijfhoek 11' is op 26 juli 2018 onherroepelijk geworden.