Wijzigingsplan '1e wijziging bestemmingsplan Buitengebied, locatie Dorpsstraat 199 Heerjansdam'

Het wijzigingsplan '1e wijziging bestemmingsplan Buitengebied, locatie Dorpsstraat 199 Heerjansdam' ligt vanaf 23 maart 2017 gedurende 6 weken ter inzage.