Bestemmingsplan '6e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Polder Buitenland'

Het bestemmingsplan '6e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Polder Buitenland' is op 14 februari 2019 onherroepelijk geworden.