Bestemmingsplan de Geer

Het bestemmingsplan 'de Geer' is op 13 december 2011 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.