Bestemmingsplan Uitbreiding turnhal O&O

Het bestemmingsplan Uitbreiding turnhal O&O is op 21 mei 2013 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.