Bestemmingsplan Oud centrum

Het bestemmingsplan Oud centrum is op 29 januari 2013 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.