Bestemmingsplan 'Noord'

Het bestemmingsplan 'Noord' is op 12 september 2017 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.