Bestemmingsplan Nehemia

Het bestemmingsplan Nehemia is op 4 februari 2014 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.