Bestemmingsplan 'Nederhoven'

Het bestemmingsplan 'Nederhoven' is op 30 mei 2017 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.