Bestemmingsplan Heerjansdam - Gors

Het bestemmingsplan Heerjansdam - Gors is op 8 april 2014 opnieuw gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.