Bestemmingsplan Bakestein

Het bestemmingsplan Bakestein is op 21 mei 2013 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.