Bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Noord, locatie Koningshof'

Het vastgestelde bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Noord, locatie Koningshof' ligt vanaf 20 december 2018 gedurende 6 weken ter inzage.