Bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Langeweg 474, Zwijndrecht'

Het bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Langeweg 474, Zwijndrecht' is op 9 augustus 2018 onherroepelijk geworden.