Bestemmingsplan '1e herziening Kort Ambacht, locatie multifunctionele accommodatie Kort Ambacht Zuid’

Het bestemmingsplan '1e herziening Kort Ambacht, locatie multifunctionele accommodatie Kort Ambacht Zuid’ is op 16 december 2014 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.