Vastgesteld bestemmingsplan '5e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Landgoed Het Buitenland'

Het vastgestelde bestemmingsplan '5e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Landgoed het Buitenland' ligt vanaf 28 februari 2019 gedurende 6 weken ter inzage.