Ontwerp omgevingsvisie

De ontwerp omgevingsvisie Zwijndrecht ligt vanaf 14 mei 2020 tot en met 24 juni 2020 ter inzage en is te bekijken op de website www.omgevingsvisiezwijndrecht.nl.