Stationsweg 43

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor de transformatie van het kantoorpand aan de Stationsweg 43 ten behoeve van de realisatie van 29 appartementen.