Euryza-West

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor de bouw van maximaal 20 eengezinswoningen en 28 appartementen op het westelijk deel van het voormalige Euryzaterrein.